Pripomienka a modlitby za Imricha Kružliaka na sv. omši v Bratislave

Najbližší rodinní pozostalí, priatelia, spolupracovníci a spriaznení krajania, ako aj trúchliaci hostia zo Slovenska, sa s Imrichom Kružliakom Kružliakom (* 8.12.2014, Detva – † 2.2.2019, Unterhaching) – krajanským pracovníkom, osobnosťou slovenského povojnového exilu, politikom, organizátorom kultúrneho a politického života, redaktorom, publicistom, básnikom, spisovateľom, historikom a prekladateľom, rozlúčili v sobotu 9. februára 2019 v Mníchove po tom, čo legenda slovenského krajanského sveta skonala vo veku úctyhodných 104 rokov. Priatelia a bývalí spolupracovníci Imricha Kružliaka na Slovensku si ho uctia spomienkou a modlitbami na svätej omši za pokoj zosnulého, ktorá sa uskutoční v stredu 27. februára 2019 o 15.30 h v Kostole Najsvätejšej Trojice na Župnom námestí v Bratislave.

Na prípravách sv. omše sa podieľajú Únia slovenských spisovateľov, umelcov a kultúrnych tvorcov žijúcich mimo územia Slovenska a Slovenský ústav v Ríme. Omšu bude slúžiť  P. Ján Ďurica SJ.