Pripomienka Dňa zahraničných Slovákov 5. júla v Sade Janka Kráľa

V kontexte 5. júla a Štátneho sviatku sv. Cyrila a sv. Metoda si nielen na Slovensku, ale aj v celom slovenskom zahraničí pripomenieme Pamätný deň zahraničných Slovákov. Sviatok státisícov našich krajanov, žijúcich po rôznych vlnách vysťahovalectva, emigrácie či súčasnej migrácie v rámci otvorenej občianskej spoločnosti v zahraničí prakticky od začiatku 18. storočia, keď Slováci začali osídľovať Dolnú zem a jej oblasti v dnešnom Maďarsku, Rumunsku, Srbsku a Chorvátsku, si pripomíname od roku 1993, teda od roku vzniku samostatnej Slovenskej republiky.

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ďalej ÚSŽZ) si aj v tomto roku v snahe spájať krajanov nielen za hranicami Slovenska, ale aj priamo vo vlasti ich predkov či v ich niekdajšej domovine, pripomenie Pamätný deň zahraničných Slovákov slávnostným stretnutím pri základnom kameni Pamätníka slovenského vysťahovalectva v Sade Janka Kráľa v bratislavskej Petržalke vo štvrtok 5. júla od 10.00 h. Súčasťou slávnosti, na ktorú ÚSŽZ pozýva tak krajanov zo zahraničia, ako aj verejnosť zo Slovenska, ktorej je problematika krajanského života blízka či inak – vrátane rodinných zväzkov s ich najbližšími príbuznými či priateľmi, Slovákmi, žijúcimi v zahraničí – známa a príťažlivá, sa okrem jej oficiálnej časti, vyplnenej prívetmi predstaviteľov politického, spoločenského a kultúrneho života Slovenska, ako aj krajanov zo širokého zahraničia, bude aj kultúrny program.

Základný kameň Pamätníka slovenského vysťahovalectva, pri ktorom sa slávnostná pripomienka Dňa zahraničných Slovákov uskutoční, položili v petržalskom parku v roku 2000, pričom predstavuje 4,5-tonový kus neopracovaného červeného mramoru z Tardošovského lomu. Kameň, ktorý v priestore korešponduje so sochou štúrovského básnika Janka Kráľa, darovali Slovensku naši krajania z Maďarska. ÚSŽZ ho vníma aj ako symbolický základ potenciálneho budovania Múzea slovenského vysťahovalectva. Aj preto chce ÚSŽZ zdôrazniť význam úcty ku všetkým Slovákom žijúcim v zahraničí aj tohtoročným stretnutím práve pri Pamätníku slovenského vysťahovalectva. V rámci programu stretnutia v Sade Janka Kráľa bude po príhovoroch oficiálnych hostí nasledovať aj krátky kultúrny program krajanských folkloristov a hudobníkov, v dramaturgii pripomienky sú zakomponované aj básne popredných slovenských poetov.

Sledujte úradnú webovú stránku ÚSŽZ, na ktorej vás budeme priebežne informovať o podrobnom programe slávnostného stretnutia pri príležitosti Pamätného dňa zahraničných Slovákov 5. júla 2012.