Pripomienka k 163. výročiu úmrtia Jána Kollára v Prahe

Spoločnosť Jána Kollára, Slovenský evanjelický a. v. cirkevný zbor a ďalších spoluorganizátori, srdečne pozývajú krajanov, ich priateľov a sympatizantov v pondelok 26. januára 2015 do Prahy na podujatie venované 163. výročiu úmrtia Jána Kollára, významného národného buditeľa, spisovateľa, kultúrneho dejateľa a evanjelického farára.

Pripomienka tohto výročia je spojená  s prezentáciou knihy Slovanský Goethe v Pešti, ktorej autorom je prof. Róbert Kiss Szemán, riaditeľ Maďarského kultúrneho inštitútu v Prahe. Publikácia mapuje život a činnosť Jána Kollára v Budapešti.

Pietna spomienka sa koná v pondelok 26. 1. 2015 od 15.00 hod. pri Kollárovom pomníku  na Olšanských cintorínoch, kniha bude do života uvedená v rovnaký deň od 17.00 h. v Dome národnostních menšín.  V rámci tejto časti akcie bude prezentované aj 2. vydanie knihy autora Pavla Haluku Slovenský evanjelický a. v. cirkevný zbor v Prahe – História a súčasnosť, vydané s podporou hl. m. Prahy a s podporou organizácie Martin Luther Bund z Nemecka. 

Po skončení akcie si vás organizátori dovoľujú pozvať  na čašu vína v kaviarni Domu národnostných menšín.

 

JANKA HALUKOVÁ

tajomníčka Spoločnosti Jána Kollára v ČR a presbyterka Slovenského evanjelického a. v. cirkevného zboru v Prahe

V Jirchářích 14, 110 00 Praha 1 – Nové Město

Kontakt: email: janka.halukova@seznam.cz , tel: 00420 737 702 526

 

POZVÁNKA