Pripomienka odkazu a diela Štefana Náhalku v Bratislave

Slovenský ústav v Ríme, Únia slovenských spisovateľov, umelcov a kultúrnych tvorcov žijúcich mimo územia Slovenska, Teologická fakulta Trnavskej univerzity, Ústav dejín kresťanstva a Libri Historiae, o. z. si dovoľujú úctivo pozvať na pripamätúvanie 100. výročia narodenia Msgr. ThDr. Štefana Náhalku, zakladateľa Slovenského ústavu svätých Cyrila a Metoda v Ríme.  Podujatie sa koná v deň jeho narodenín  v stredu 16. marca 2016 v Bratislave o 16.30 h.

Súčasťou pripomienky odkazu a diela Štefana Náhalku  (podrobný časový program podujatí uvádzame v prílohe) je od 16.30 h výročná svätá omša, liturgickému sláveniu predsedá J. E. msgr. Jozef Haľko, bratislavský pomocný biskup – uskutoční sa v Jezuitskom kostole Najsvätejšieho Spasiteľa (Františkánske námestie 5).

O 18.00 h sa uskutoční jubilejná prednáška „Kňaz Štefan Náhalka, perla slovenského národa“, ktorej autorom je Jozef M. Rydlo, člen Slovenského ústavu Aula Aloisianum (sídlo Teologickej fakulty TU), Primaciálne námestie (Kostolná 1), Bratislava.

 

POZVÁNKA – PROGRAM