Pripomienka Stanislava Dusíka, významného krajanského umelca z Florencie, na zádušnej sv. omši v Bratislave

Slovenskí otcovia biskupi a kňazi slávia za Stanislava Dusíka, ktorý odišiel vo veku 73 rokov do večnosti 6. decembra 2019, zádušné sväté omše na Slovensku, v jeho milovanom Ústave sv. Cyrila a Metoda v Ríme, na rôznych slovenských misiách v zahraničí. J. E. Mons. František Rábek, predseda Rady Konferencie biskupov Slovenska pre kultúru, bude sláviť za zosnulého zádušnú sv. omšu v Katedrále sv. Šebastiána v Bratislave – Krasňanoch vo štvrtok 30. januára 2020 o 18.00 h. Na podujatí sa zúčastňuje aj Ján Varšo, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

Vo všestrannom, rozhľadenom a empatickom Stanislavovi Dusíkovi boli zahrnuté mnohé cennosti, ktoré budú chýbať nielen slovenským komunitám v krajanských prostrediach, ale aj v jeho domovine, o ktorej sa vždy s vďakou a láskou nielen slovne vyjadroval, ale najmä vo svojej jedinečnej sakrálnej výtvarnej tvorbe zrozumiteľne približoval jej kresťanský duch Akademický maliar Stano Dusík, významný slovenský umelec – maliar, grafik, ilustrátor a spisovateľ, žil a pôsobil vo Florencii. Jeho diela sa nachádzajú v galériách a súkromných zbierkach v mnohých krajinách sveta, napríklad aj v Centre Georges Pompidou či v Louvre v Paríži, a možno ho zaradiť medzi najvýznamnejších tvorcov v oblasti sakrálneho umenia 20. storočia. Rehoľníci a rehoľníčky, rodina, priatelia a veriaci pamätajú naňho v modlitbách a v spomienkach.

VIAC O STANISLAVOVI DUSÍKOVI

NA PORTÁLI SLOVENSKÉ ZAHRANIČIE:

https://www.slovenskezahranicie.sk/sk/krajania-informuju/3213/stanislav-dusik-in-memoriam-pocta-umelcovi-vznesenosti-ducha-a-uprimnej-ludskosti