Prof. M. Demko na ÚSŽZ o svojom bádateľskom úsilí

V utorok 3. júla prijal predseda ÚSŽZ Igor Furdík na pôde úradu nášho krajana Prof. Miroslava Demka, slovenského hudobného historika, ktorý pôsobí ako vysokoškolský pedagóg vo Švajčiarsku a Francúzsku.

M. Demko prezentoval v rozhovore s predsedom ÚSŽZ svoje doterajšie bádateľsko-publikačné aktivity v oblasti výskumu života a tvorby hudobného skladateľa Franza Lista, najmä s akcentom na jeho pôvod a historické zaradenie s ohľadom na skutočnosť, že Listova uhorská slovenskosť je z jeho života a zaznamenaných  faktov podstatne silnejšia ako ktorékoľvek iné jeho národného zaradenie v rámci Uhorska. M. Demko odovzdal pre knižnicu úradu viaceré monografie venované tejto problematike.