Profesor Jozef Sopko, krajan vo Švajčiarsku, ocenený Pamätnou medailou ÚSŽZ

Veľvyslankyňa Slovenskej republiky vo Švajčiarsku Andrea Elscheková Matisová vo štvrtok 22. augusta 2019 v Bazileji  slávnostne odovzdala Pamätnú medailu Úradu Slovákov žijúcich v zahraničí Prof. Dr. Jozefovi Sopkovi. Medailu profesorovi J. Sopkovi udelil Ján Varšo, predseda ÚSŽZ, za zásluhy o upevňovanie národného povedomia a kultúrnej identity Slovákov v zahraničí.

Ján Varšo ocenil dlhoročnú angažovanosť profesora Sopka v posilňovaní spolupatričnosti Slovákov žijúcich vo Švajčiarsku v oblasti kresťanských a duchovných hodnôt, ľudský a vedecký prínos prospech krajanskej komunity a rozvíjanie švajčiarsko-slovenských vzťahov. Prof. Jozef Sopko aktívne pôsobí v krajanskej komunite Slovákov vo Švajčiarsku a už 50 rokov organizuje tradičné Mariánske púte do Mariasteinu, ktorými Slováci žijúci vo Švajčiarsku píšu svoje dejiny a pripomínajú si svoje korene.

 

Prof. JOZEF SOPKO

Prof. Dr. med. Dr.h.c. Jozef Sopko sa narodil v roku 1945 v Košiciach. Vyštudoval päť ročníkov medicíny na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Po udalostiach roku 1968 emigroval do Švajčiarska, kde v roku 1972 ukončil štúdium medicíny na Lekárskej fakulte v Bazileji. V tom istom roku založil na univerzitnej klinike foniatrické oddelenie. V roku 1985 bol habilitovaný v odbore otorhinolaryngológia a foniatria a v roku 1991 menovaný Švajčiarskou vládou za profesora. V roku 1992 mu bol udelený titul Dr. Honoris causa na UPJŠ v Košiciach.

Profesor Jozef Sopko prednáša v odbore foniatrie. Je autorom viac než 80 originálnych publikácií, prínosov do učebníc a odborných kníh, ako aj monografií. Prednáša na kongresoch praktických otorhinolaryngológov v nemecky hovoriacich krajinách a pravidelne navštevuje aj slovenské a české odborné kongresy.

Okrem úspešnej lekárskej kariéry profesor Jozef Sopko založil tradíciu národnej púte krajanov na pútnické miesto do Mariasteinu. Púť do Mariasteinu už 50 rokov aj organizuje vrátane jej financovania. Jozef Sopko pôsobí aj ako organista, päť desaťročí hrá na organe v rámci národnej púte do Mariasteinu, bez honorára hráva roky aj v Bazileji, Biele a Laufenthale na slovenských a švajčiarskych bohoslužbách. Polstoročie sa angažuje v prospech Slovenskej katolíckej misie v CH (SKM), Slovenského spoločenstva v Bazileji, v prospech krajanskej komunity a budovania mostov medzi CH a SK (lekárske vedy, kultúra).

ZDROJ: ZÚ Bern, ÚSŽZ

 

Na titulnej fotografii:

Profesor Jozef Sopko.

Na snímke vo fotogalérii:

Prof. Dr. med. Dr.h.c. Jozef Sopko, mimoriadne aktívna a príkladným vlasteneckým rozmerom nadelená osobnosť slovenskej krajanskej komunity vo Švajčiarsku, je celých 50 rokov organizátorskou a duchovnou hybnou silou Národnej púte Slovákov v meste Mariastein. Na snímke s rodinou v spoločnosti s JE Andreou Elschekovou Matisovou, veľvyslankyňou Slovenskej republiky vo Švajčiarsku.

Foto: Združenie Slovákov vo Švajčiarsku /Facebook, UPJŠ