Program Dní slovenskej kultúry v Chorvátsku

Štvrtok 2. septembra

18.00 – Filodrammatica Korzo 28
• Slávnostné otvorenie Dní slovenskej kultúry
• Spevácka skupina Slovenka z Rijeky
• Sólo spev a harmonika Mgr.Daniel Zemančík, riaditeľ ČUMS v Martine
• Spomienka na štátny sviatok SR
• Otvorenie výstavy ,,Slovenská duchovná Amerika v rokoch 1935-1936“
• PhDr. Stanislav Bajaník, riaditeľ KM z Bratislavy
• DVD projekcia filmu ,,Za Slovákmi od New Yorku po Mississippi“
• Otvorenie výstavy a DVD prezentácia o J.C.Hronskom – „Tvorivo kráčať žitím“ z príležitosti 50. výročia smrti Jozefa Cígera Hronského-Ing. Ľubomír Kráľovanský, riaditeľ IUMS v Martine
19.30 – Gat Karoline riječke
• Spomienka na Slovákov, ktorí odišli do sveta z rijeckého prístavu
• Príhovor – PhDr.S.Bajaník, M.Gržinić
• Program: Slovenka a Mgr. D.Zemančík,
20.00 – Matica slovenská Rijeka, Korzo 35
• Otvorenie výstavy „Mozaika okamihov“ – PaedDr. Erika Fajnorová
• Otvorenie výstavy členov výtvarnej skupiny MS Rijeka

Po programe je spoločné občerstvenie.

Piatok 3. septembra

9.00 – 13.00 Trg 111. brigade
• príprava a ponuka starých slovenských špecialít – členovia MS Rijeka a SKUD Erdevik
• Ponuka slovenských suvenírov a propagačného materiálu o Slovensku a MS
• Predstavenie remeselníka drotára – Róbert Hozák
• A výrobcu hudobných nástrojov – Ľuboš Paricka zo Slovenska
• Kultúrny program
• FS Bystričan z Považskej Bystrice zo Slovenska, Mgr. D.Zemančík – harmonika
• SKD MS Josipovac z Chorvátska

19.00 – Filodrammatica, Korzo 28
• Otvorenie výstavy členov výtvarnej skupiny Kontrast z Josipovca a mladých umelcov pod vedením Anice Popović
• 19.30 – ,,Už sú všetci v jednom vreci“ – divadelné predstavenie – slovenský kultúrno osvetový spolok z Erdevika

Sobota 4. septembra

9.00 – 13.00 Trg 111. brigade
• Program je rovnaký ako aj v piatok
• účasť výtvarnej skupiny Kontrast z Josipovca a Rijeky

18.30 – kostol…Ekumenická bohoslužba

19.30 – Filodrammatica Korzo 28
• Folklórny program všetkých zúčastnených na Dňoch slovenskej kultúry v Rijeke
• Odovzdanie diplomov
• Hostia: tamburášska skupina ,,Zametski koren“

Nedeľa 5. septembra

10.00 – 11.00 Matica slovačka Rijeka, Korzo 35
• Stretnutie zástupcov MS Martin a predstaviteľov slov. spolkov a oboznámenie ich s prípravu medzinárodného projektu v rámci Programu celoživotného vzdelávania GRUNDTVIG v oblasti kultúrneho dedičstva Slovákov. Projekt predstaví Ing. Ľubomír Kráľovanský, riaditeľ informačného strediska MS
• Otvorenie výstavy výtvarnej skupiny – obrazy z DSK
• Slávnostné ukončenie DSK

Tešime sa na Vašu účasť !

Program Dana slovačke kulture

Četvrtak, 2. rujna 2010.

18.00 sati – Filodrammatica, Korzo 28
• Svečano otvaranje Dana slovačke kulture
• Pjevačka skupina Slovenka iz Rijeke
• Solo harmonika Mgr.Daniel Zemančik, direktor ČUMS iz Martina
• Prigodni govor o državnom prazniku Slovačke republike
• Otvorenje izložbe ,,Slovenska duhovna Amerika od 1935-1936 godine,, PhDr. Stanislav Bajanik, direktor KM u Bratislavi,
• DVD projekcija filma ,,Za Slovakmi od New Yorka po Mississippi,,
• Izložba o J.C.Hronskom i DVD projekcija – Tvorivo kračat žitim, Ing.Lubomir Kralovansky, direktor informativnog centra MS u Martinu

19.30 sati – Gat Karoline Riječke
• Spomen na iseljene Slovake koji su otišli u svijet iz riječke luke, PhDr.S.Bajanik, M. Gržinić ,
• Program PS Slovenka i gosp. Zemančik

20.00 sati – Matica slovačka Rijeka,Korzo 35
• otvorenje izložbe,, Mozaika okamihov,, PaedDr.Erika Fajnorova
• otvorenje izložbe članova likovne kolonije MS Rijeka

Druženje i domjenak

Petak, 3.rujna 2010 .

9.00-13.00 sati Trg 111.brigade
• Ponuda slovačkih gastronomskih specijaliteta i njihova priprema – članovi MS Rijeka i SKPD Erdevik
• Ponuda slovačkih suvenira i reklamnog materijala MS
• Predstavljane zanata žičarstva-Robert Hozak i izrada glazbenih instrumenata – Luboš Paricka iz Slovačke
• kulturni program
• FS Bystričan iz Považske Bystrice – Slovačka, FSMS Josipovec i Mgr.D. Zemančik – harmonika

19.00 sati Filodrammatika ,Korzo 28

• Otvorenje izložbe članova likovne kolonije Kontrast iz Josipovca i mladih umjetnika -voditeljica Anica Popović
• 19.30 sati – ,, Už su všetci v jednom vreci,, dramska predstava u izvedbi ,, Slovačkog kulturno prosvetnog društva Erdevik,,iz Vojvodine (Srbije)

Subota , 4. rujna 2010.

9.00 – 13.00 sati Trg 111 brigade
• program isti kao u petak uz sudjelovanje likovne kolonije iz Josipovca i iz Rijeke

18.30 sati – Crkva Ekumenska misa

19. 30 sati -Filodrammatika, Korzo 28
• Folklorni program svih sudionika Dana slovačke kulture i podjela zahvalnica
• gosti : Tamburaška skupina Zametski koren

Nedjelja, 5. rujna 2010.

10.00- 11.00 sati Matica slovačka Rijeka, Korzo 35
• Dogovor o pripremi međunarodnog projekta financiranog iz europskih fondova u suradnji s MS Martin i zainteresiranih udruga- Ing.Lubomir Kralovansky
• Postavljanje izložbe likovnih radova nastalih za vrijeme DSK
• Svečani završetak

Radujemo se Vašem dolasku !

Organizacijski odbor