Program festivalu DIDA 2011 v rámci Dní Janka Čemana

PRVÝ VÍKEND

PIATOK 25. MARCA 2011

19,oo VÝSTAVA OBRAZOV PETRA VALÁŠKA

20,oo OTVORENIE FESTIVALU DIDA 2011

Slovenské vojvodinské divadlo
ALICA V ZÁZRAČNEJ KRAJINE
Autor: Miloš Janoušek na motívy poviedok Lewisa Carrolla
Réžia: Ján Čáni

SOBOTA 26. MARCA 2011

18,3o VÍTANIE JARI S KNIHOU
Knižná vydavateľská produkcia SVC – Báčsky Petrovec a promócia monografie Jozefa Valihoru PROZAICKÉ A POETICKÉ DIELO JURAJA TUŠIAKA
ZŠ 15. októbra v Pivnici

20,oo DS Hviezdoslav pri MKC Spišská Nová Ves
Slovenská republika
KOPERDANI /Odvrhnuté deti/
Autor: Štefan Šimko
Réžia: Iveta Liptáková
Laureát festivalu Palárikova Raková, Čadca 2010

NEDEĽA 27. MARCA 2011

18,oo Matica slovenská Ilok, Chorvátska republika
DLHÝ NOS
Autor: Slovenská ľudová rozprávka zapísaná Pavlom Dobšinským
Réžia: Vlatko Miksád

20,oo MOMS Báčska Palanka
POĎME SI ZATARANTOVAŤ
Autor a réžia: Elena Hložanová

DRUHÝ VÍKEND

ŠTVRTOK 31. MARCA 2011

20 ,oo Ochotnícke divadlo KIS Kysáč a Divadelná skupina Štúdio
KOMÉDIA O LÁSKE
Autor: Angelo Beolco Ruzante
Réžia: Anna Kovárová

PIATOK 01. APRÍLA 2011

16,oo Základná škola Mladých pokolení – Kovačica
VÝSLUCH
Autor: Miroslav Demák
Réžia: Danka Hriešiková

18,oo Ochotnícke divadlo KIS – Kysáč
HUCH
Autor a réžia: Ján Privizer

20,oo OD Janka Čemana – Pivnica
KTO SME? A SME VÔBEC?
Autor: Katarína Mišíková
Réžia: Ján Kmeťko

SOBOTA 02. APRÍLA 2011

20,oo SKOS DETVAN – Vojlovica
SLADKÁ PÄŤDESIATKA /SWEET FIFTIES/
Autor a réžia: Ján Chalupka

NEDEĽA 03. APRÍLA 2011

19,30 VYHODNOTENIE A ZATVORENIE FESTIVALU DIDA 2011

Hosťujúce predstavenie:

SLOVENSKÉ DIVADLO VERTIGO
Maďarská republika
UMY SI RÚČKY, IDEME JESŤ
Autor: Peter Scherhaufer
Réžia: Štefan Korenči