Program predsedu USŽZ

Predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Milan Vetrák rokoval s Ingrid Konrad, hlavnou architektkou mesta Bratislavy o budúcom umiestnení pamätníka slovenského vysťahovalectva v Bratislave