Program Stálej konferencie Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí 2012

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí organizuje v dňoch 30. – 31. októbra 2012 Stálu konferenciu Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí. Na tomto mieste prinášame podrobný časový program Stálej konferencie 2012 počas oboch rokovacích dní, ako aj program sprievodných spoločensko-kultúrnych podujatí, konajúcich sa počas Stálej konferencie 2012 v priestoroch hotela Bôrik v Bratislave.

 

 

Stála konferencia
Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí 2012
pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky
Ivana Gašparoviča
30. – 31. október 2012
Bratislava, hotel Bôrik

 

PROGRAM

 

Utorok 30. október 2012
 

08.00 – 09.00         Prezentácia 
 
09.00 – 10.15         Slávnostný začiatok  Stálej konferencie
 
Štátna hymna SR – komorný zbor  ZVONY,  Selenča, Srbsko
 
Otvorenie Stálej konferencie – predseda Úradu pre Slovákov
žijúcich v zahraničí Igor Furdík
   
Príhovor podpredsedu vlády a ministra zahraničných vecí
a európskych záležitostí SR Miroslava Lajčáka
 
Príhovor ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušana
Čaploviča
 
Príhovor podpredsedníčky Národnej rady SR Jany Laššákovej

Príhovor  predsedu Výboru pre kultúru a médiá Národnej rady SR
Dušana Jarjabka

  
Príhovory  predstaviteľov duchovného života SR:

           J. E. Mons. Stanislav Zvolenský – bratislavský arcibiskup
           metropolita, predseda Konferencie biskupov Slovenska,
           Rímskokatolícka cirkev na Slovensku

           Miloš Klátik, generálny biskup Evanjelickej cirkvi augsburského    
           vyznania na Slovensku
 
           Prof. ThDr. Milan Gerka, CSc. – tajomník posvätnej synody  
                      Pravoslávnej cirkvi v Slovenskej republike
 
Vernisáž výstavy Obrazy dávno zabudnutých predkov Slovákov z Vojvodiny
 
10.15 – 10.30         Prestávka  
 
10.45                    Odchod autobusov do Prezidentského paláca
 
11.30 – 12.30         Prijatie účastníkov Stálej konferencie prezidentom SR 
                              Ivanom Gašparovičom
 
13.00 – 14.00         Obed 
 
14.00 – 14.15         Vystúpenie komorného zboru ZVONY, Selenča, Srbsko
 
14.15 – 14.30         Úvodné slovo predsedu Úradu pre Slovákov žijúcich v 
                              zahraničí Igora Furdíka
 
14.30 – 15.00         Vystúpenia predstaviteľov Slovákov žijúcich v zahraničí
 
15.00 – 15.30         Voľba pracovného predsedníctva Stálej konferencie 
 
15.30 – 16.30       Pracovné rokovanie 
                            1. okruh – kultúra, kultúrne dedičstvo, médiá  a informácie,
                             záujmovo-umelecké  aktivity, mládež a šport

                             diskusia

16.30 – 16.45         Prestávka

16.45 – 18.30         1. okruh – pokračovanie  
                             diskusia
 
19.00                    Kultúrno-spoločenský program: Najúspešnejšia Slovenka roka
                             2012 žijúca v zahraničí                         

20:30                     Večera
 
 

Streda 31. október 2012

 
08.30 – 09.00         Prezentácia
 
09.00 – 09.30         1. okruh – pokračovanie    
                                  diskusia
 
09.30 – 10.30         2. okruhvzdelávanie, školstvo, veda a výskum  
                                  diskusia
 
10.30 – 10.45         Prestávka 
 
10.45 – 12.00         2. okruhpokračovanie
                                   diskusia
 
12.00 – 13.00         Obed 
 
13.00 – 15.00         3. okruh – migrácia v globálnom i európskom rozmere,
                                   udržiavanie a rozvoj národnej identity
                                   diskusia
 
                               4. okruhlegislatíva SR vo vzťahu k Slovákom žijúcim v
                                   zahraničí   
                                  diskusia
 
15.00 – 15.15         Prestávka
  
15.15 – 16.00          Zasadnutie pracovného predsedníctva Stálej konferencie
 
16.00 – 16.30          Schválenie záverov Stálej konferencie  
 
16.45                     Tlačová konferencia
 
18.00                     Večera