Promócia prvej elektronickej databázy vojvodinských Slovákov

Elektronická databáza kultúry po prvý krát umožní na jednom mieste, systematicky a v súlade s medzinárodnými štandardmi, uschovávať hodnotné digitalizované materiály vojvodinských Slovákov.

Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov sa v roku 2009 podujal vyrobiť databázový program, ktorý by umožnil systematické ukladanie zvukových, videových, fotografických, tlačených a ďalších elektronických materiálov, ktorých obsah sa týka kultúry tunajších Slovákov. Znamená to, že sa do databázy môžu vkladať rôzne druhy artefaktov (galerijné, muzeálne, archívne, knižné, mediálne a mnohé iné) vrátane ich popisných údajov, definovaných medzinárodnými štandardmi.

Usporiadaná, obsiahla a trvalo udržateľná databáza, pre svoju rôznorodosť a odbornú relevantnosť chce prispieť k väčšiemu využitiu poznatkov o slovenskej kultúre tak vo vedeckých a rozvojových výskumoch, ako aj vo výchovno-vzdelávacích, promočných, manifestačných a mnohých iných procesoch spätých s problematikou kultúry vojvodinských Slovákov.

Promócia Elektronickej databázy kultúry vojvodinských Slovákov sa uskutoční v pondelok 27. septembra 2010 o 16.00 hodine v ÚKVS, Njegošova 16/II v Novom Sade.

Pri tej príležitosti vyzývame všetkých, ktorí vlastnia hodnotné materiály o kultúre vojvodinských Slovákov, aby prispeli do databázy tým, že zahlásia ich existenciu alebo prinesú ich kópie. Hodnotné materiály, ktoré zatiaľ neboli digitalizované budú predmetom ďalších projektov v ÚKVS.

Realizáciu tohto projektu, ktorý nadväzuje na Štatútom definovanú úlohu ÚKVS vytvárať elektronický archív a komplexnú databázu o kultúrnom dedičstve a súčasnej tvorbe vojvodinských Slovákov vo všetkých jej formách a na všetkých úrovniach, finančne podporil Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí.