Prvé zasadnutie Rady vlády SR pre krajanské otázky

Na pôde Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky sa v stredu 30. novembra 2016 o 14.00 h koná prvé zasadnutie Rady vlády pre krajanské otázky. Rokovanie, v programe ktorého je informácia o prioritách participujúcich rezortov vo vzťahu ku krajanskej politike, odovzdávanie menovacích dekrétov členom rady, ako aj diskusia k nastolenej problematike, sa uskutoční pod vedením šéfa rezortu zahraničia Miroslava Lajčáka, ktorý je predsedom Rady vlády SR pre krajanské otázky.

Vznik Rady vlády SR pre krajanské otázky odsúhlasili ministri na zasadnutí vlády Slovenskej republiky 21. septembra 2016. Náplňou práce nového medzirezortného orgánu je strategické usmerňovanie výkonu štátnej politiky SR vo vzťahu ku krajanom a starostlivosť o Slovákov žijúcich v zahraničí. Zriadenie stáleho poradného a koordinačného orgánu vlády navrhol minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák a predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraniční Ján Varšo. Jej vznik si podľa nich vyžiadalo plnenie úloh na úseku štátnej politiky SR vo vzťahu ku krajanom a starostlivosti o Slovákov žijúcich v zahraničí.

Rada vlády SR pre krajanské otázky bude mať na starosti strategické usmerňovanie výkonu štátnej politiky v tejto oblasti. Podľa vládou schváleného štatútu by sa tak malo dosiahnuť synergické riešenie krajanských záležitostí s vecne príslušnými ústrednými orgánmi štátnej správy a ostatnými orgánmi štátnej správy. Rada napomôže aj pri efektívnej implementácii Koncepcie štátnej politiky SR vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí do roku 2020.

Na čele Rady vlády SR pre krajanské otázky je minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, jej ďalšími členmi sú štátni tajomníci rezortu zahraničia, ministerstva školstva, ministerstva kultúry, ministerstva vnútra a ministerstva financií. Rada má tiež svojho tajomníka a sekretariát. Rokovať bude spravidla dva razy za kalendárny rok alebo podľa potreby.

 

Štatút Rady vlády SR pre krajanské otázky:

http://www.rokovania.sk/html/m_Mater-Dokum-203503.html#_ftn1

 

Na titulnej fotografii:

Šéf rezortu zahraničia SR Miroslav Lajčák a predseda ÚSŽZ Ján Varšo na archívnej snímke.