Prvý partnerský blog úradného portálu

Jednou zo základných ústretových povinností portálu Slovenské zahraničie (SZ) je poskytovať publikačný priestor správcom slovenských portálov, webových stránok, blogov, vydavateľom novín, časopisov, vlastníkom médií. Veríme, že naša ponuka bude postupne nachádzať odozvu medzi združeniami, ktoré majú s elektronickým šírením informácií už bohaté skúsenosti, i tými, ktorí sa na takúto komunikáciu práve chystajú. Budeme sa usilovať o to, aby naše oslovenia smerovali do partnerskej spolupráce, ktorá prinesie úžitok pre obe strany – a predovšetkým pre návštevníkov portálu SZ.

Dnes prišla konkrétna odozva smerom k portálu Slovenské zahraničie z Francúzska. Je vyslovene kolektívna, podpísal sa pod ňu „Kolektív BSF“. Konkrétne: z Blogu Slovákov vo Francúzsku, ktorého aktivisti konštatujú, že „jeho jadro tvoria mladí dynamickí ľudia…“

V odpovedi som im napísal, že predstavenie ich blogu má na portáli SZ dvojnásobnú prioritu. BSF sú prví blogujúci Slováci v zahraničí, ktorí sa k nám prihlásili cez svoju vlastnú internetovú stránku, a majú teda šancu stať sa aj našimi prvými blogovými partnermi. Jedinou „podmienkou členstva v spoločnom klube“ budú ich aktuálne správy o tom, „čo je nové medzi Slovákmi vo Francúzsku“. Prirodzene, nebránime sa ani príspevkom povedzme k dejinám slovenského vysťahovalectva či predstaveniam významných Slovákov v tomto európskom štáte.

Dušan Mikolaj

 

"BlogFR"
 

Hlásia sa blogujúci Slováci z Francúzska

 
Blog Slovákov vo Francúzsku (BSF) vznikol v roku 2008. Pri jeho zrode stáli Slováci žijúci v Paríži. Jeho jadro tvoria mladí dynamickí ľudia vo veku okolo tridsať rokov.
 
Blog si zvolili ako najpraktickejšiu formu komunikácie, ktorá im umožňuje sledovať dianie v krajanskej komunite a zapájať sa do neho, či už v Paríži, ale i v iných mestách Francúzska. Je zároveň otvorený všetkým záujemcom o informácie a ich publikovanie.
 
Vytvorenie BSF bolo reakciou na potrebu a chuť krajanov stretávať sa, vymieňať si užitočné informácie a udržať si kontakt so Slovenskom a jeho kultúrou. Preto jeho prvoradým cieľom je zbližovať a spájať krajanov v rámci rôznych akcií. K najobľúbenejším patria tzv. slovenské večere, stretnutia krajanov v parížskych reštauráciách.
 
Blogeri rovnako intenzívne spolupracujú s ďalšími aktérmi krajanského diania vo Francúzsku. Patria medzi nich Veľvyslanectvo SR, Slovenský inštitút v Paríži či krajanské organizácie a spolky. BSF zverejňuje informácie o ich podujatiach a poskytuje priestor pre ich informačné bulletiny.
 
Nie menej dôležitým cieľom BSF je výmena skúseností a praktických informácií medzi krajanmi. Týkajú sa praktického života vo Francúzsku, administratívnych postupov, bývania, zamestnania atď. BSF pravidlene publikuje užitočné rady a správy súvisiace s dianím na Slovensku, ako napríklad informácie o voľbách a aktuálnych trendoch vládnej krajanskej politiky. Hlavným informačným zdrojom, na ktorý BSF v tejto súvislosti často odkazuje, je stránka Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
 
BSF sa usiluje prispieť k udržaniu kontaktu so Slovenskom aj inou formou. Sústredí sa predovšetkým na oblasť kultúry. Informuje o aktivitách Slovenského inštitútu v Paríži, ktorý vo Francúzsku prezentuje slovenské umenie, ako aj o ďalších kultúrnych podujatiach spätých so Slovenskom.