Prvých laureátov Ceny Pro Cultura Slovaca dekorovali v Báčskom Petrovci

Cena Pro Cultura Slovaca mala v sobotu 28. apríla 2018 svoju slávnostnú premiéru.  Prvými laureátmi tohto prestížneho najnovšieho dolnozemského ocenenia sú Michal Babiak, Daniela Onodiová a Vladimír Valentík, pričom  Pamätný list Pro Cultura Slovaca za rok 2018 získal Pavel Tomáš starší. Ceny udeľovali v slávnostnej sieni petrovského gymnázia, pričom na slávnosti, ako píše v reportáži PORTÁLU KULPIN.NET Katarína Pucovská,  sa zúčastnili predstavitelia Slovákov zo Srbska, ako aj z Rumunska a Maďarska, rovnako aj reprezentant Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, ktorý finančne podporil podujatie. Navrhovateľom ustanovenia novej Ceny Pro Cultura Slovaca bol Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov a podporili ho predstavitelia Slovákov z Rumunska a Maďarska.

S láskavým dovolením zriaďovateľky a šéfredaktorky spravodajsko-publicistického portálu Kataríny Pucovskej a jej syna Martina, autora fotografií zo slávnosti v Báčskom Petrovci, radi túto aktuálnu informáciu šírime aj do šíreho krajanského sveta, keďže zmysel, poslanie i obsah ocenenia vnímame ako nový motivačný faktor v rámci zachovania a zveľaďovania slovenskosti vo svete v aspektoch jej viacrozmernej významovosti.

 

LAUREÁTI CENY PRO CULTURA SLOVACA 2018

 

Kulpínsky rodák žijúci na Slovensku doc. PhDr. Michal Babiak, PhD., Cenu Pro Cultura Slovaca získal za vedecko-výskumnú činnosť v oblasti kultúry dolnozemských Slovákov, za prínos v oblasti divadelného umenia, za dlhodobú podporu slovenského dolnozemského umenia a kultúry a za šírenie dobrého mena slovenského dolnozemského umenia a kultúry doma a v zahraničí.

Mgr. Daniela Onodiová z Maďarska si ocenenie zaslúžila za prínos v oblasti divadelného umenia a za úspešné riadenie kultúrnych ustanovizní a založenia a vedenie slovenského divadla Vertigo z Budapešti.

Vladimírovi Valentíkovi z Báčskeho Petrovca Cenu udelili za prínos v oblasti výtvarného umenia, za dlhodobú podporu dolnozemského umenia a kultúry, za ich prezentáciu a propagáciu doma a v zahraničí.

Pamätný list Pro Cultura Slovaca za rok 2018 získal Pavel Tomáš starší z Kovačice za prínos v oblasti hudobného umenia a za činnosť vo vedení kultúrno-umeleckých telies tradičnej kultúry.

 

X                                    X                                    X

 

Doteraz existovala dolnozemská Cena Ondreja Štefanka (za literatúru a spolkovú činnosť) a Cena Samuela Tešedíka za úspechy dosiahnuté v školstve. Najnovšou Cenou Pro Cultura Slovaca sa má zaplniť medzera a umožniť vyznamenávanie aj kultúrnych snaživcov pôsobiacich v ostatných oblastiach kultúry.

Zriaďovateľmi Ceny Pro Cultura Slovaca sú Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov, Ústav kultúry Slovákov v Maďarsku a Kultúrna a vedecká spoločnosť Ivana Krasku z Rumunska. Návrhy na Cenu Pro Cultura Slovaca hodnotila porota v zložení Anna Chrťanová Leskovac a Ladislav Čáni zo Srbska, Ivan Miroslav Ambruš a Pavol Hlásnik z Rumunska, Alžbeta Hollerová Račková a Zuzana Lauková z Maďarska a Ladislav Lenovský zo Slovenska.

V úvode slávnostného programu udelenia cien na pôde petrovského gymnázia privítala ocenených laureátov i hostí riaditeľka najstaršej stredoškolskej ustanovizne mimo územia Slovenska (v roku 2019 oslávi Gymnázium Jána Kollára v Báčskom Petrovci storočnicu pôsobenia!) Anna Medveďová a na záver programu laureátom zablahoželal Peter Prochácka, podpredseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

Svojimi prívetmi navodili žičlivú atmosféru podujatia  aj predsedníčka NRSNM Anna Tomanová Makanová, v mene predsedu Kultúrnej a verejnej spoločnosti Ivana Krasku z Rumunska Ivana Miroslava Ambruša sa prihovoril jeho zástupca Pavol Hlásnik a Alžbeta Hollerová Račková z Maďarska zasa všetkých prítomných úprimne pozvala na ústrednú oslavu 300-ročnice Békešskej Čaby, ktorú Slováci v Maďarsku pripravujú na  7. júla 2018.  K slávnostnej nálade činu odovzdávania cien hudobne prispela mladá huslistka Marína Cerovská z Báčskeho Petrovca a finalistka slovenskej TV šou Zem spieva Anna Berediová.

 

ZDROJ: www.kulpin.net

KATARÍNA PUCOVSKÁ

FOTO: www.kulpin.net – MARTIN PUCOVSKÝ

 

Na titulnej fotografii:

Trojica prvých laureátov Ceny Pro Cultura Slovaca (zľava): Michal Babiak, Daniela Onodiová a Vladimír Valentík.

Na snímkach vo fotogalérii:

Okamihy výnimočnej soboty 28. apríla 2018  v slávnostnej sieni petrovského gymnázia.

 

CENA PRO CULTURA SLOVACA 2018

NA RADIO SLOVAKIA INTERNATIONAL RTVS

Počúvajte 12-minútovú reportáž, rozhovory, postrehy a glosy z podujatia v Báčskom Petrovci, ktoré v mieste dejiska nahrávala a spracovala redaktorka Krajanskej redakcie RSI RTVS Ingrid Slaninková:

Stiahnuť audio súbor