Publicista Martin Mázor hosťom rozhlasovej Slovenskej mozaiky z Prahy

Viera Kučerová z Občianskeho združenia BONA FIDE, autorka a moderátorka relácie SLOVENSKÁ MOZAIKA v Rádiu ZET, si do najnovšieho vydania pozvala pred mikrofón MARTINA MÁZORA, publicistu a organizátora kultúrnych podujatí. Reláciu prináša Slovenská mozaika v Rádiu ZET v sobotu a nedeľu – 19. a 20. decembra 2020, v čase od 7.00 do 8.00 h.

„Hosťom Slovenskej mozaiky bude Martin Mázor, redaktor, novinár a organizátor  kultúrnych akcií.  Koncom októbra 2020 začalo mesto Zvolen vysielať  prvé online  prenosy  kultúrnych akcií .  Vysielajú sa zo Starej radnice vo Zvolene a umožňujú umelcom prísť za svojimi divákmi  priamo domov. Jedným z organizátorov týchto podujatí je aj Martin Mázor.  Porozpráva nám nielen o tom, ako a prečo celá táto akcia vznikla, ale aj o svojej česko-slovenskej rodine, o mamičke pani Márii Mázorovej, ktorá sa ako Češka narodená  v Prahe zamilovala do slovenského folklóru a stala sa jednou z najvýznamnejších  odborníčok v tejto oblasti,“ predoslala k pozvaniu započúvať sa do podnetného rozhovoru s Martinom Mázorom autorka relácie Viera Kučerová.

Reláciu si môžete vypočuť aj v archíve na:

http://bonafideos.cz/content/slovensk%C3%A1-mozaika-s-martinom-m%C3%A1zorom-0

 

RELÁCIU SLOVENSKÁ MOZAIKA 

POČÚVAJTE NA:

http://www.radiozet.cz/ 

alebo 101,1 FM

 

RELÁCIE V ARCHÍVE:

http://www.bonafideos.cz/

 

Pre Rádio ZET pripravuje reláciu SLOVENSKÁ MOZAIKA

Občianske združenie BONA FIDE s podporou

Ministerstva kultúry ČR, Úradu vlády ČR

a Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

Slovenská mozaika v Rádiu ZET je finančne podporená v rámci dotačného systému ÚSŽZ.

 

Uverejnené:  15. 12. 2020