Púčik z Brna rozkvitol medzi Slovákmi v Maďarsku vo folkloristickej paráde v Šarišápe, Mlynkoch a Malej Tarči

Jesto toho viac, čo v krajanskom svete potvrdzuje pozitívne pohnútky vzájomného spoznávania sa, stretania, prelínania aktivít na spoločných podujatiach. Azda najbližšie a najprirodzenejšie k napĺňaniu vzácnosti vzájomnej súdržnosti Slovákov žijúcich v zahraničí majú odjakživa folkloristi. Hudba, tanec, spev a úžitok zo vzájomného veselia svojim spontánnym a zrozumiteľným charakterom, v ktorom sa snúbia najlepšie tradície a hodnoty kultúrneho dedičstva Slovákov, nech by sa ocitli na ktoromkoľvek mieste v šírom zahraničí, sú po stáročia tmelom, akému páru niet.

O tom, ako sa v myšlienkach spomenuté prenáša do reálneho života, sa mohli presvedčiť v dňoch 7.-9. decembra 2018 Slováci v Maďarsku, žijúci v obciach Šarišáp, Mlynky a Malá Tarča. Sem totiž  od piatku do nedele na tri nádherné a spontánne vystúpenia zavítali krajanskí folkloristi z Brna – Slováci a ich priatelia združení vo Folklórnom súbore PÚČIK, ktorému šéfuje Vlastimil Fabišik, všetkým dobre známy dramaturg, choreograf a režisér strhujúcich Krajanských nedieľ na pódiu amfiteátra Podpolianskych folklórnych slávností v Detve.

„Púčikovci“ sa počas troch večerov vďaka organizátorskému úsiliu Ústavu kultúry Slovákov v Maďarsku v osobe jej riaditeľky Kataríny Királyovej, predstavili našim krajanom – Slovákom v Maďarsku v hudobno-tanečnom programe KEĎ SA MY STRETNEME. Prvý program FS Púčik v Šarišápe poctil svojou prítomnosťou aj Ján  Varšo, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Stal sa svedkom kultúrneho, ale aj ľudského prepojenia krajanských snažení s cieľom približovania sa a skrze vzájomnú empatiu aj prirodzeného spoznávania sa Slovákov žijúcich v zahraničí z dvoch i viac krajín na báze slovenskosti. Nuž a tá, prechádzajúca do žíl  ako okysličovadlo tancujúcej a spievajúcej slovenskej radosti, sa prejavila nielen folklórnym virvarom na troch pódiách, ale aj strhujúcim aplauzom vďačného publika v preplnených sálach. Konkrétne aj v Stredisku pilíšskych Slovákov v Mlynkoch, odkiaľ sú naše zábery.

FOTO: IMRICH FUHL

           www.oslovma.hu

 

VIAC FOTOGRAFIÍ Z VYSTÚPENIA FS PÚČIK

NA FACEBOOKU PORTÁLU OSLOVMA.HU

https://www.facebook.com/oslovma/