Púť slovenských katolíkov vo Washingtone

Prvá Katolícka Slovenská Jednota v spolupráci so Slovenskou katolíckou federáciou a Veľvyslanectvom Slovenskej republiky vo Washingtone srdečne pozývajú krajanov na Púť do Baziliky Národnej Svätyne Nepoškvrneného Počatia Panny Márie. Podujatie sa uskutoční v sobotu 12. septembra 2015.

Program, kontakty a podmienky spojené s účasťou na púti uvádzame v priložených PDF.

 

PROGRAM  PÚTE – SJ

PROGRAM  PÚTE – AJ