PUTOVANIE ZA POZNANÍM 2009

V termíne 2. – 11. júla 2009 sa uskutočnil medzinárodný putovný poznávací tábor pre slovenských stredoškolákov zo zahraničia vo veku 14 – 18 rokov. Jeho plným gestorom je Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ).

Zámerom ÚSŽZ je poskytnúť možnosť pobytu na Slovensku čo najširšiemu okruhu študentov z krajín, kde sú aktívne slovenské komunity. Mladí krajania z Francúzska, Maďarska, Rakúska, Rumunska, Srbska, Ukrajiny a USA sa zoznámili s Košicami, Spišským Podhradím, Spišským hradom, Spišskou Kapitulou, Žehrou, Levočou, Vysokými Tatrami – Štrbským plesom, Popradským plesom,   Bratislavou a Devínom.

Hlavným cieľom podujatia je poznávanie kultúry krajiny svojich predkov: pamätných miest slovenskej histórie, galérií, múzeí, knižnej tvorby a prírodných zaujímavostí Slovenska, ako aj výmena vzájomných skúseností účastníkov tábora.