Rádio, ktoré spája aj krajanov vo svete, oslávilo 25 rokov "éterického" príbehu

Vysielanie Rádia Slovakia International (RSI) slávi v tomto roku  štvrťstoročie. Vo štvrtok 29. marca 2018 uplynulo 25 rokov odvtedy, čo v rozhlasovom éteri zaznela po prvý raz zvučka RSI v anglickom, nemeckom, francúzskom, ruskom a neskôr i v španielskom jazyku. Cudzojazyčné vysielanie nadviazalo na programy v slovenčine, ktoré si krajania žijúci vo svete mohli naladiť už 4. januára 1993, teda hneď po vzniku samostatnej Slovenskej republiky. Dvadsaťpäťročné jubileum si pripomenulo RSI RTVS vo štvrtok 12. apríla slávnostným programom v v rozhlasovej pyramíde na Mýtnej ulici. Jubilanta pozdravili svojou prítomnosťou aj Ján Varšo, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, spoločne s podpredsedom ÚSŽZ Petrom Procháckom.

V Štúdiu 5, kde sa odvíjal príjemne ladený a dramaturgicky podnetne koncipovaný kultúrno-spoločenský program, ktorému už tradične zjavom, hlasom i vľúdnym nevtieravým moderátorským tónom navodila pohodu Alena Heribanová, odznelo nielen viacero hudobno-speváckych sekvencií, ale aj myšlienky v prívetoch a príhovoroch hostiteľov i hostí vrátane prominentných štátnych a vládnych osobností. A tak tóny piesní speváka Marcela Palondera či umeleckého súboru Lúčnica, bezprostredne ladili s myšlienkami osobností, v ktorých unisono rezonovali žičlivé vinše jubilantovi, respektíve v prípade špičkového manažmentu RTVS a RSI aj jemná profesionálna "rozhlasácka" sebareflexia.

„Prostredie veľmi dobre poznám a cením si prácu, ktorú táto redakcia za 25 rokov realizovala. Rádiu želám minimálne ďalších 25 rokov podnetného vysielania,“ zaželala k jubileu rádia ministerka kultúry SR Ľubica Laššáková. Prostredníctvom videopozdravu zaželal úspešné ďalšie roky vysielania prezident SR Andrej Kiska, ako aj minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák. 

K mikrofónu postupne podišli aj ďalší, teraz však už z "domáceho prostredia" RTVS. Už tradične myšlienkovo nekonvenčne – aj obzretím sa spomienkami na časy pred štvrťstoročím, zaujal Vladimír Štefko, bývalý riaditeľ Slovenského rozhlasu. Kým súčasný generálny riaditeľ RTVS Jaroslav Rezník nastavil mikrofón do polohy výziev súčasnosti, ktoré sú aj kvôli poslucháčskej náročnosti v tempe času, aký žijeme, schopné naplniť svoju opodstatnenosť naozaj iba v stopercentnom nasadení tvorivých,  najmä však erudovaných a profesionálne zdatných redaktorov, moderátorov, technikov…

„Rádio Slovakia International je istým spôsobom malým ministerstvom zahraničných vecí, pretože informuje o Slovensku v piatich zahraničných jazykoch aj po slovensky. Snažili sme sa od počiatkov rozvíjať toto vysielanie v tých jazykoch, tak aby bol pokrytý celý svet, po angličtine, francúzštine, nemčine, španielčine a ruštine pravdepodobne to bude ešte čínština. Potom by to už bolo celosvetové pokrytie. Je pre nás mimoriadne dôležité, aby sme rozvíjali aj vysielanie krajanskej redakcie pre všetkých Slovákov a fanúšikov slovenčiny po celom svete. K 25. narodeninám RSI by som zaželal v prvom rade veľa zdravia, veľa entuziazmu, veľa tvorivých kreatívnych nápadov a, samozrejme, veľa poslucháčov,“ povedal aj v kontexte osláv pre TASR generálny riaditeľ RTVS Jaroslav Rezník. 

Výkon redakcie v roku 2017  priblížila šéfredaktorka RSI Jozefína Mikleová: „Redakcia má 40 členov, počas uplynulého roka RSI odvysielalo 8760 hodín premiérového programu a zaznamenalo vyše 4000 listov od poslucháčov. Až 66 percent poslucháčov tvoria muži, najmladším poslucháčom je šesťročný chlapec z Francúzska, ktorý do redakcie posiela pekné kresby, najstaršou 85-ročná dáma z USA. Veľa ohlasov na vysielanie máme aj na sociálnych sieťach. Z vysielania na krátkych vlnách sa presunulo na satelit a internet. Svoj program však naďalej šíri aj na krátkych či stredných vlnách, a to formou retransmisií prostredníctvom vysielačov v USA, Nemecku, Rusku a vo Veľkej Británii. Počúvať program RSI vo všetkých jazykových mutáciách možno i v Bratislave a okolí na FM frekvenciách 98,9 a 102,4 MHz.“

„Rádio Slovakia International za štvrťstoročie potvrdilo opodstatnenosť svojej existencie. Dnes, keď hranice medzi štátmi postupne strácajú na význame, je veľkou výhodou Slovenského rozhlasu, že jedna z jeho programových služieb ich prekonala už dávno,“ doplnil riaditeľ sekcie rozhlasových programových služieb Michal Dzurjanin.

 

X                                   X                                   X

 

Čas sa meria skutkami, čo niekoľkonásobne platí pre médiá snažiace sa poskytovať verejnosti čo najserióznejšie, hodnoverné a objektívne informácie. K nim možno priradiť práve a najmä verejnoprávny Rozhlas a televíziu Slovenska. V rámci programovej služby  poskytuje "pyramída" na Mýtnej ulici niekoľko okruhov, z ktorých najmä jeden si obľúbili naši krajana vo svete. Krajanská redakcia RSI RTVS začala vysielať hneď po zrode samostatného Slovenska, pričom dodnes je jej kľúčovou redaktorkou a tvorkyňou Ingrid Slaninková. Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí oceňuje jej publicistický aj osobnostný vklad v relácii Slováci vo svete i v ďalších formátoch, ktoré RTVS vysiela na okruhu Rádia Regina.

Rozhlasové slovo, ktoré sa z Bratislavy šíri do sveta, je mimoriadne významným faktorom v šírení slovenského jazyka v prostredí krajanských komunít vo svete, nenahraditeľným motivačným faktorom v upevňovaní národného povedomia a podpory kultúrnej identity. Zároveň sa ako RSI a jeho krajanské vysielanie stalo životaschopným tmelom Slovákov žijúcich v zahraničí so svojou materskou krajinou, napomáha a iniciuje rôznymi rozhlasovými žánrami a publicistickou aktuálnosťou i nadčasovou hodnotou tvorby slovensko-slovenský dialóg a pozitívne pôsobí na podnecovanie krajanskej súdržnosti vo svetle zveľaďovania slovenskosti v jej rozmanitých prejavoch.

A tak v dramaturgii štvrtkových osláv 12. apríla 2018 vo vyššie spomenutom kontexte ani nemohlo nič lepšie vyznieť, ako okamih, keď sa na pódiu objavila mnohým nám priateľsky známa a aj ľudsky vzácna Katarína Mosnáková Bagľašová, ktorá nádherným spevom s ľúbivou dolnozemskou slovenčinou z prostredia Slovákov v Srbsku zmesou slovenských piesní z Vojvodiny jemnocitne, krehko, avšak s esenciou razantnej presvedčivosti, ozvláštnila mimoriadne inšpiratívny večer pod pyramídou. 

 

X                            X                            X

 

Rádio Slovakia International  RTVS sa v niekoľkých jazykoch stalo počas štvrťstoročia dôveryhodnou inštitúciou, nie div, že sa teší náležitej priazni. Krajanskej redakcii RSI RTVS k 25. výročiu od vysielania prvej relácie v slovenskom jazyku zablahoželal hneď v úvode jubilujúceho roku vo vysielaní RSI v januári aj Ján Varšo, predseda ÚSŽZ.

Stiahnuť audio súbor

Ako uvádza Ingrid Slaninková, "rokmi sa menil nielen obsah nášho vysielania, ale aj skladba našich poslucháčov. Počúvajú nás krajania, ale aj cudzinci, ktorým učarovala slovenčina a zoznamujú sa s našou krajinou. Hoci v súčasnosti si vyhľadajú informácie na internete, naše vysielanie im poskytuje ucelené informácie o živote v našej krajine. A čo je najdôležitejšie, slovenské slovo a hudba sa cez éter dostáva až do ich domácností. Každý ohlas poslucháčov vnímame nielen ako povzbudenie, ale aj ako inšpiráciu. Tešia nás nielen návštevy krajanov v redakcii, ale aj ich želania k nášmu výročiu."

Nuž, vypočujme si ich viacero…

Stiahnuť audio súbor

Najstaršou redakciou RSI je krajanská redakcia. Začala vysielať ako prvá v slovenskom jazyku pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Na začiatky vysielania si spomína Ingrid Slaninková.

Stiahnuť audio súbor

Kto boli prví poslucháči vysielania Rádia Slovakia International?

Stiahnuť audio súbor

Okrem správ zo Slovenska mapuje krajanská redakcia aj život Slovákov v zahraničí. Kde všade?

Stiahnuť audio súbor

 

Krajanskej redakcii RSI RTVS k 25.výročiu začiatku vysielania v slovenskom jazyku zablahoželal aj generálny riaditeľ RTVS Jaroslav Rezník.

Stiahnuť audio súbor

 

DO POZORNOSTI:

Záznam slávnostného programu k 25. jubileu vysielania RSI RTVS sledujte na:

https://www.youtube.com/watch?v=16Y5dVR9G4c

 

Na titulnej fotografii:

Odtiaľto, z prostredia štúdia RSI na Mýtnej ulici v Bratislave, sa šíri aj slovenčina do celého krajanského sveta.

Na snímkach vo fotogalérii:

V kultúrnej časti programu zaujala tradične Lúčnica, ale aj naša krajanka z Vojvodiny Katarína Mosnáková Bagľašová.

Myšlienkami podnietili k "rozhlasovej i poslucháčskej sebareflexii" Jaroslav Rezník i Vladimír Štefko.

Kým krajanskú prináležitosť a žičlivosť spolupráce prinášajúcej osoh, povzbudenie  i nové výzvy v šírení slovenskosti na všetkých kontinentoch, kde Slováci žijú, a kde majú možnosť počuť vysielanie Krajanskej redakcie RSI, potvrdili v odhodlaných pohľadoch na spoločnej fotografii Ján Varšo, predseda ÚSŽZ, Peter Prochácka, podpredseda ÚSŽZ, Inge Slaninková, redaktorka a moderátorka RSI, ako aj vojvodinskí Slováci, skvelí interpreti autentickej slovenskej dolnozemskej folkloristiky, ozdobou ktorej je nepochybne Katarína Mosnáková Bagľašová…

FOTO: www.kulpin.net, TASR, archív