Rakúsko-slovenský kultúrny spolok organizuje prechádzku Viedňou

Nedela/ Sonntag 19.6.2011

Janka Gregor: PRECHÁDZKA IMPERIÁLNA VIEDEŇ / SPAZIERGANG IMPERIALES WIEN

Bývalá zimná rezidencia Habsburgovcov od Albertiny po námestie Michaelerplatz s rozprávaním o Slovákoch, ktorí prispeli k jej imperiálnemu flairu.
Ehemalige habsburgische Winterresidenz von Albertina bis zum Michaelerplatz mit der Erzählung über Slowaken, die zum imperialen Flair beigetragen haben.

Začiatok/Beginn: 14,30 hod./ Uhr (do/bis ca. 16:30)
Treffpunkt / Miesto stretnutia: Albertinaplatz

Veranstaltung in slowakischer Sprache!

Prehľad našich podujatí nájdete pod linkom: http://www.slovaci.at/program.html
Zmena programu vyhradená.

Freundliche Grüße| s pozdravom
Ingrid Konrad
ÖSKV | RSKS