Redaktori krajanských médií z Letnej školy žurnalistiky diskutovali s Igorom Furdíkom

Igor Furdík, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, prijal vo štvrtok 21. augusta 2014 na pôde úradu 15 frekventantov Letnej školy žurnalistiky, ktorú v týždni od 17. do 24. augusta organizuje ÚSŽZ spoločne s Katedrou žurnalistiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Redaktorov printových, elektronických aj internetových médií, pôsobiacich v šiestich krajinách strednej a juhovýchodnej Európy (Česká republika, Čierna Hora, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko a Srbsko), pozval predseda ÚSŽZ na takmer poldruha hodinovú debatu o súčasnom stave krajanských médií v štátoch, v ktorých Slováci tvoria národnostnú menšinu.  S účastníkmi obnovenej Letnej školy žurnalistiky sa Igor Furdík zároveň podelil  aj s ich, takpovediac pred finišom kurzu „neučesanými“, zato inšpiratívnymi a konkrétnymi  podnetmi a návrhmi z hľadiska perspektívy po štyroch rokoch prestávky oživotvoreného kreatívneho a z hľadiska potrieb rozvíjania krajanského života významného podujatia.

Predseda ÚSŽZ sa zaujímal o obsahovú náplň jednotlivých dní kurzu, ktorý, podľa jeho slov, má nielen dôležitý význam z hľadiska potrieb zvýšenia kvality krajanských médií v kontinuite s modernými trendmi v slovenskom žurnalizme, ako ich prezentovali prednášatelia a odborníci z Katedry žurnalistiky FiF UK v Bratislave, ale aj v nadväznosti na vplyv týždenníkov, mesačníkov, rozhlasového a televízneho vysielania, ako aj stále populárnejších, flexibilnejších a dostupnejších internetových médií, na krajanský život v celej jeho komplexnosti i rozmanitosti.

Igor Furdík ocenil nezástupnú úlohu krajanských médií práve v štátoch, v ktorých sa stávajú kľúčovým prameňom, priam oporou, pre resuscitáciu a zveľaďovanie slovenskosti – či už ide o ich organizátorské a propagandistické ciele v záujme pulzujúceho aktuálneho spolkového, kultúrno-spoločenského, duchovného, ako aj vzdelanostného života Slovákov, ale aj ich rolu v príťažlivom približovaní historických udalostí, osobností a súvislostí slovenského života tak v ich domovských krajinách ako aj na Slovensku v záujme upevňovania ich národného povedomia i sebavedomia.

V nadväznosti na tieto myšlienky vyjadril Igor Furdík názor, že po koncepčnej, obsahovej i organizátorskej analýze tohto ročníka Letnej školy žurnalistiky v Bratislave sa v prípade pozitívnych výstupov nepochybne bude prikláňať k tomu, aby sa v nejakej ustálenej periodicite novinársky kurz pre frekventantov z krajanských médií v gescii Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí stal pre samotný úrad a jeho partnerov a najmä účastníkov novou inšpirujúcou výzvou. Teda nielen iba akýmsi „listom“ v kalendári aktivít, ale predovšetkým prestížnym podujatím pre tvorivých, objavných a zodpovedných ľudí z médií, schopných písmom, slovom, hlasom či obrazom vniesť nové impulzy do posmeľovania a posilňovania národného sebauvedomovania sa Slovákov naprieč celým našim krajanským svetom.

(K priebehu besedy i témam, ktoré sme počas stretnutia Igora Furdíka s predstaviteľmi krajanských médií počas Letnej školy žurnalistiky 2014 zaznamenali, sa vrátime v reportážnych postrehoch slovom i obrazom zo zákulisia týždňového kurzu na portáli www.slovenskezahranicie.sk .)