REMESLO MÁ ZLATÉ DNO: VÝZVA KRAJANSKÝM FOLKLÓRNYM SÚBOROM A SKUPINÁM K PRÍPRAVE 47. KRAJANSKEJ NEDELE 2021 V DETVE

Milí krajania, Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí pripravuje v poradí 47. Krajanskú nedeľu na 55. Folklórnych slávnostiach pod Poľanou v Detve v termíne 8. až 12. júla 2021. Program Krajanskej nedele bude venovaný tradičným remeslám a remeselníctvu.  V poradí 47. Krajanská nedeľa sa v roku 2020 nemohla uskutočniť z dôvodu šírenia pandémie COVID-19 vo svete. Program, ktorý sme pripravovali v roku 2020, sa presúva na rok 2021 s rovnakým zameraním pod názvom REMESLO MÁ ZLATÉ DNO. ÚSŽZ vyzýva krajanské folklórne súbory, spolky, skupiny k zapojeniu sa do prípravy programu na 55. FSpP v Detve. Účasť v programe Krajanskej nedele je podmienená programovým číslom (tancom, zvykom, spevom, hudbou) súboru, skupiny, ktorý by zapadal do zámeru Krajanskej nedele.

Krajanské folklórne skupiny a umelecké súbory, ktoré prejavia záujem predstaviť sa v programe Krajanská nedeľa, majú vypracovať projekt a odoslať ho do 30. novembra 2020.

(viac informácií na https://www.uszz.sk/sk/stranka/4986/vyzva-pre-krajanov-predkladanie-ziadosti-o-dotaciu-na-rok-2021).

Vzhľadom na to, že program je časovo obmedzený na 90 minút, jedno programové číslo by nemalo presahovať 6 minút.

Odporúčanie: Každý kolektív môže do programu pripraviť a navrhnúť niekoľko programových čísiel zameraných na uvedenú tematiku.   

Odpovede na otázky, ktoré súvisia s projektom Krajanskej nedele 2021, prosíme odoslať na emailovú adresu: fabisik@atlas.cz 

 

Zameranie k téme REMESLO MÁ ZLATÉ DNO

Remeslo je špecializovaná nepoľnohospodárska malovýroba, založená na ručnej práci výrobcu vlastnými nástrojmi, vyžadujúca primeranú inštitucionálne získanú odbornú kvalifikáciu a spoločensko-stavovskú organizovanosť. Remeslá vznikali spoločenskou deľbou práce oddelením od poľnohospodárstva. Po príchode obyvateľov zo západnej Európy (napríklad počas nemeckej kolonizácie) boli strediskami remesiel mestá, predtým služobnícke osady.

Najrozšírenejšie remeslá – drotárstvo, obuvníctvo, čižmárstvo, krajčírstvo, mlynárstvo, kováčstvo, stolárstvo, gubárstvo, gombikárstvo, voskárstvo, tokárstvo, remenárstvo, čipkárstvo, korytárstvo, mäsiarstvo a veľa ďalších, sa vykonávali väčšinou na dedinách. S rozvojom kapitalizmu mala na vývoj remesiel značný vplyv veľkovýroba. Spôsobila stagnáciu a zánik niektorých druhov malovýroby (súkenníctva, tkáčstva, mydlárstva, hrebenárstva, klobučníctva a i.), no podnietila aj rozvoj iných remesiel. Prudko sa rozvíjali napríklad stavebné a potravinárske remeslá i remeselnícke služby, najmä zámočníctvo, klampiarstvo, hodinárstvo, murárstvo, dláždičstvo, maliarstvo a natieračstvo, cukrárstvo, mäsiarstvo a údenárstvo, sódovkárstvo, holičstvo, práčovne, čistiarne, fotografi.

Remeselníci sa združovali do cechov, ktoré sledovali ich hospodárske a sociálne záujmy. Ustálené postupy správania sa v jednotlivých cechoch tvorili tradície a remeselnícke obyčaje.

V pripravovanom programe chceme ukázať prácu remeselníkov, remeselné obyčaje, remeselnícke tance, spevy o remeslách a remeselníkoch, zábavy remeselníkov aj remeselný jarmok.

Uverejnené: 26. 10. 2020