Reverend Dušan Tóth z Kanady sa stal členom zboru poradcov

Predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ) Milan Vetrák vymenoval evanjelického kazateľa, kultúrno-spoločenského organizátora, režiséra a publicistu Dušana Tótha z Kanady za člena zboru poradcov ÚSŽZ v oblasti vedy, výskumu, záchrany, ochrany a využívania kultúrneho dedičstva Slovákov žijúcich v zahraničí.

V osobnosti D. Tótha (narodený v roku 1938 v Modre) vníma krajanské spoločenstvo ako aj verejnosť na Slovensku významného organizátora spoločensko-kultúrno-náboženského života slovenskej komunity v Kanade a zároveň brilantného kazateľa, skúseného farára a kultivovaného intelektuála. Dokumentuje to jeho duchovná, organizátorská i publicistická činnosť, dominantou ktorej je príklon k humanizmu, občianskej spravodlivosti a vlasteneckej horlivosti. Tieto dispozície však D. Tóth mohol naplno rozvinúť až po tom, čo sa po vstupe okupačných vojsk Varšavskej zmluvy do vtedajšieho Československa rozhodol v novembri 1968 spoločne s manželkou Máriou Valériou emigrovať.

"Toth

Dušan Tóth s dekrétom člena zboru poradcov.

Najskôr pôsobil dva roky v slovenskom evanjelickom Kostole Svätej Trojice v East Chicagu v štáte Indiana v USA a od júla 1971 v kanadskom Toronte, kde ako aktívny kňaz slúžil 19 rokov v slovenskom evanjelickom Kostole sv. Pavla a od roku 1992 v luteránskom Kostole sv. Lukáša, kde doteraz pôsobí ako kňaz slovenskej časti zboru. K intenzívnemu životnému tempu D. Tótha patrí rad svetských činností a dobrovoľné poslania. Od príchodu do emigrácie bol spolupracovníkom rozhlasových staníc Hlas Ameriky, Slobodná Európa a Radio Canada International, v rozmedzí rokov 1971 – 1990 sa aktivizoval v krajanskej politike, keď zastával post generálneho tajomníka Svetového kongresu Slovákov.

V rokoch 1993 – 2003 pracoval D. Tóth ako koordinátor Medzinárodnej luteránskej laickej ligy pre Strednú a Východnú Európu, významne prispel k zriadeniu nových pôsobísk, okrem iných aj v Bratislave. V Toronte založil Kanadsko-Slovenskú spoločnosť na pomoc emigrantom, bol členom riaditeľskej rady Ontarijskej multikulturálnej divadelnej asociácie, bol predsedom Kanadského Slovenského podporného spolku, niekoľko rokov viedol slovenské televízne vysielanie v Toronte. Koncom roku 1989 patril medzi prvé osobnosti slovenského krajanského života, ktoré oficiálne navštívili Slovensko v čase rúcania komunistickej ideológie. V rámci nastoľovania novej kvality vzťahov Slovenskej republiky voči krajanom vniesol D. Tóth svoj vklad na ustanovujúcej Stálej konferencii Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí 1999, rovnako patril k zakladajúcim členom Svetového združenia Slovákov v zahraničí, v ktorom do roku 2009 pôsobil ako jeho podpredseda.

K stálej záľube D. Tótha patrí divadelníctvo, ktoré ho sprevádza ešte z čias, keď okrem Slovenskej bohosloveckej fakulty ukončil v roku 1967 aj štúdium herectva na VŠMU v Bratislave, kde bol žiakom Ladislava Chudíka. V Kanade sa prejavil 12 rokov ako režisér Nového divadla v Toronte a súčasne bol členom Divadla poézie a malých javiskových foriem. V roku 1977 založil Kanadskú základinu pre umenie a divadlo a neskôr Torontské slovenské divadlo, v ktorom režíruje a účinkuje dodnes.

"Vetrak

Predseda ÚSŽZ Milan Vetrák počas pracovného stretnutia s Dušanom Tóthom.