Revitalizácia ZŠ M. Tita v Padine aj s podporou ÚSŽZ zlepší podmienky výučby detí a žiakov v najslovenskejšej obci v Srbsku

ZŠ M.Tita v Padine je so 410  žiakmi najväčšou slovenskou školou v zahraničí,  v prostredí, kde žijú Slováci. Celý vyučovací proces  sa realizuje v slovenskom jazyku. Základná budova školy bola postavená v roku 1966, súčasný stav budovy nevyhovuje technickým normám ani hygienickým požiadavkám. Taktiež stav vybavenia v triedach a kabinetoch neumožňuje vytvoriť kvalitné podmienky pre žiakov a učiteľov. Škola využíva  možnosti podpory v rámci programov nielen zo Srbska, ale aj zo zahraničia.

Získaním finančných prostriedkov v sume  7 300,-euro  z Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí v rámci dotačných projektov, ako aj mimoriadnej dotácie a podpory NRSNM, sa uskutočňuje projekt s názvom Výmena okien na  ZŠ M. Tita v Padine. V prvom rade má za cieľ vylepšiť materiálno-technické podmienky pre výučbu žiakov na ZŠ M. Tita a prispieť tým k skvalitneniu vzdelávacieho procesu v najväčšej slovenskej škole v Srbsku a v zahraničí vôbec. Projekt podala Asociácia pre edukáciu a regionálny rozvoj Padina. Výmenu okien realizuje firma Chole z Padiny.

Realizácia projektu Výmena okien na základnej škole Maršala Tita v Padine zvýši konkurencieschopnosť školy a jej kredit v multietnickom prostredí. Taktiež prispeje k zníženiu energetických nákladov na vykurovanie. Komplexná revitalizácia má za cieľ vylepšiť podmienky pre žiakov ZŠ M. Tita a prispieť tým k skvalitneniu vzdelávacieho procesu pre obyvateľov najväčšej slovenskej enklávy v Srbsku.

Padina sa považuje za najväčšiu slovenskú dedinu vo svete, kde žije okolo 5 600 obyvateľov a z toho sa k slovenskej národností hlási 98%. Vlastníctvo výstupov projektu bude prevedené na prijímateľa ZŠ M. Tita v Padine, čím bude zabezpečený dlhodobý a trvalý vplyv na cieľovú skupinu. Realizovaná rekonštrukcia ZŠ bude mať okamžitý dopad na kvalitu materiálno-technického vybavenia školy.

Regionálny aspekt projektu je obsiahnutý v starostlivosti o udržiavanie slovenského jazyka v národnostne zmiešanom území. ZŠ M. Tita  ako jedna zo škôl s vyučovacím jazykom slovenským prispieva k udržiavaniu  národnostného  povedomia zahraničných Slovákov.

Text a fotografie: ZŠ M. Tita v Padine