RNDr. Igor Furdík

RNDr. Igor Furdík

Osobné údaje:
Dátum narodenia: 10. 10. 1947
Národnosť: slovenská
Ženatý, traja synovia

Vzdelanie a pôsobenie:
1965- 1970 Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislava
1970- 1976 Fyzikálny ústav (SAV)
1976- 1981 Federálne ministerstvo zahraničných vecí Československa, Praha
1981- 1988 Veľvyslanectvo Československa v Moskve
1988- 1991 Federálne ministerstvo zahraničných vecí Československa, Praha, kancelária ministra, zástupca riaditeľky kancelárie ministra
1991- 1992 Generálny konzulát Československa v Záhrebe- generálny konzul,
                      Veľvyslanectvo Československa v Záhrebe- chargé d´affaires
1993 Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Záhrebe- chargé d´affaires
1993- 1996 Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Prahe, radca- vyslanec
1996- 1999 Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky, Bratislava, riaditeľ odboru bezpečnostnej politiky
1999- 2004 Mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Slovenskej republiky, Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Moskve
2004- 2005 Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky, Bratislava, riaditeľ Osobného úradu
2005- 2010 Mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Slovenskej republiky, Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Belehrade
2010- 2012 Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky, odbor obchodu, investícií a inovácií, referent
2012-  Predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí
 
Jazykové znalosti:
aktívna znalosť- ruský jazyk, anglický jazyk, srbský jazyk a chorvátsky jazyk