Rodí sa Svetový kalendár Slovákov – priložte ruku, um i tvorivosť k jeho úspechu!

Výzva pre krajanov na spoluprácu pri zhotovení prvého ročníka Svetového kalendára Slovákov. Obdobie: 13. apríla 2016 – 30. júna 2016.  Bude to ročenka nás, Slovákov žijúcich v zahraničí, ktorou nadviažeme na bohatú národnú tradíciu vydávania kalendárov ešte z 19. storočia. Týmito slovami sa obracia aj prostredníctvom médií Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí na všetkých krajanov, ktorí priľnuli k duchovnému utuženiu a prepojeniu slovenského dedičstva v slovenských priestoroch mimo Slovenska k potvrdeniu ich súčasnej kultúrnej identity a ďalšieho zveľadenia slovenskosti, Vladimír Valentík, literárny kritik, kunsthistorik, spisovateľ a publicista, ktorý si ako šéfredaktor vysúkal rukávy nad projektom predznamenanom jedinečnosťou a nepochybným prínosom pre všetkých Slovákov vo svete.

 

Vážení krajania,

rozhodli sme sa začať vydávať ročenku nás Slovákov žijúcich v zahraničí. Bude to Svetový kalendár Slovákov, lebo tým nadviažeme na bohatú národnú tradíciu vydávania kalendárov ešte z 19. storočia. S prípravami sme začali ešte vlani a pri stretnutiach sme niektorých z Vás aj požiadali o spoluprácu.

V rámci príprav sme požiadali o záštitu Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí a jeho predsedu pána Jána Varša a Svetové združenie Slovákov v zahraničí s predsedom Vladimírom Skalským, ktorí nám záštitu aj poskytli. Preto sme sa dali do prace a dovolíme si Vás požiadať o spoluprácu. Totiž, prvý ročník ročenky Svetový kalendár Slovákov na rok 2017 plánujeme zakončiť do Stálej konferencie Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí, ktorá sa uskutoční koncom októbra tohto roku. Na konferencii by sme si priali ho predstaviť a odovzdať balík pre každú z našich krajanských komunít vo svete.

Pre prvý ročník sme sa rozhodli predstaviť jednotlivé naše krajanské spoločenstvá vo svete. Teda, dovolíme si Vás požiadať aby ste nám predstavili Vašu krajanskú komunitu a jej prácu. Veríme že, na to ani nepotrebujete mnoho času, lebo ste pravdepodobne často v situácii o tom hovoriť . Tešilo by nás ak by ste nám mohli zaslať Váš príspevok s fotografiami (budova, členovia, vedúci a zábery z podujatí) do začiatku leta, čiže konca júna tohto roku na adresu svetovykalendar@gmail.com .

Okrem textov ktorými predstavíme Vaše nosné inštitúcie a spolky, vítané sú aj príspevky z každodenného života Vašej komunity, správy a fotosprávy o podujatiach a iné obsahy, ktoré nám môžete navrhnúť na publikovanie.

Tešíme sa na spoluprácu a na úspešnú realizáciu nášho spoločného projektu Svetový kalendár Slovákov. To nám pomôže byť si bližšie a lepšie sa poznať.

 

                                         S pozdravom

 

                                                                             Vladimír Valentík

                                                          šéfredaktor Svetového kalendára Slovákov