Rok 2008

Koncepcia štátnej politiky starostlivosti o Slovákov žijúcich v zahraničí do roku 2015

 

Napísal Administrator   
Tuesday, 29 April 2008
Materiál na pripomienkové konanie:
 
Názov: Koncepcia štátnej politiky starostlivosti o Slovákov žijúcich v zahraničí do roku 2015
Číslo materiálu:  
Zaevidované:  28. 4. 2008
Termín na prip.: 14. 5. 2008
Adresa na prip.: katarina.gulasova@uszz.gov.sk
Rezort: ÚSŽZ
Predkladatelia:
podpredseda vlády pre vedomostnú spoločnosť,
európske záležitosti, ľudské práva a menšiny
predsedníčka Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí
 
Dokumenty na prevzatie: