Rok 2009

Medzirezortné pripomienkové konanie  

30.07.2009
Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí dňa 28. júla 2009 predložil návrh Správy o štátnej politike starostlivosti o Slovákov žijúcich v zahraničí a o poskytnutej štátnej podpore Slovákom žijúcim v zahraničí za rok 2008 spolu s návrhom programu štátnej politiky starostlivosti o Slovákov žijúcich v zahraničí na rok 2010 na medzirezortné pripomienkové konanie s rezortným číslom 803/2009. Lehota medzirezortného pripomienkového konania je 10 pracovných dní. Dátum jeho ukončenia je 10. augusta 2009. Materiál bol zverejnený na portáli právnych predpisov prevádzkovanom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorý zachytáva priebeh celého legislatívneho procesu.
 
Pripomienkovať materiál  je možné iba prostredníctvom portálu právnych predpisov. Materiál sa nachádza na webovej lokalite:
 
Materiály na prevzatie: