Rok 2010

Názov: Správa o štátnej politike starostlivosti o Slovákov žijúcich v zahraničí a o poskytnutej štátnej podpore Slovákom žijúcim v zahraničí za rok 2009 spolu s návrhom programu štátnej politiky starostlivosti o Slovákov žijúcich v zahraničí na rok 2011, obsahujúcim predpokladanú sumu rozpočtových prostriedkov potrebných na jej realizáciu.

Číslo materiálu:
920/2010/ÚSŽZ

Úrad štátnej správy:
Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí

Prekladateľ: podpredseda vlády SR pre ľudské práva a menšiny a predsedníčka Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí

Materiál na rokovanie vlády Slovenskej republiky

Obal
Návrh uznesenia
Predkladacia správa
Vlastný materiál
Vyhodnotenie MPK
Návrh komuniké
Priloha