Rok 2012

 Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí dňa 27. júla 2012 predložil materiál Správa o štátnej politike starostlivosti o Slovákov žijúcich v zahraničí a o poskytnutej štátnej podpore Slovákom žijúcim v zahraničí za rok 2011 a návrh programu štátnej politiky vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí na rok 2013 na medzirezortné pripomienkové konanie s rezortným číslom 1578/2012. Dátum ukončenia MPK bol 9. augusta 2012. Materiál bol zverejnený na portáli právnych predpisov prevádzkovanom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorý zachytáva priebeh celého legislatívneho procesu.

Pripomienkovať materiál bolo možné iba prostredníctvom portálu právnych predpisov. Link bol zverejnený od 27. 7. 2012 až do predloženia predmetného materiálu na rokovanie NR SR – 28. 8. 2012.
 

Materiály na prevzatie:

"icon_pdf" Obal  

"icon_pdf" Návrh uznesenia

"icon_pdf" Vlastný materiál

"icon_pdf" Vyhodnotenie

"icon_pdf" Doložka vplyvov

"icon_pdf" Príloha č. 1

"icon_pdf" Príloha č. 2

"icon_pdf" Príloha č. 3

"icon_pdf" Príloha č. 4

"icon_pdf" Príloha č. 5

"icon_pdf" Príloha č. 6

"icon_pdf" Príloha č. 7

"icon_pdf" Príloha č. 8