Rok 2014 v pripomienkach výročí Jozefa Murgaša a Jozefa Gregora-Tajovského

V roku 2014 si okrem iných štátnych, historických, spoločensko-kultúrnych, literárnych či vedeckých výročí (dejinné udalosti, výročie narodení či úmrtí významných slovenských osobností a pod.) pripomenú pamätná dáta svojich rodákov aj obyvatelia regiónov, miest či obcí. Tento kontext sa vyníma v prípade významných výročí dvoch tajovských rodákov, žijúcich buď väčšinu alebo časť života v slovenskom zahraničí – v USA a v Nadlaku: Jozefa Murgaša a Jozefa Gregora-Tajovského.

V tejto súvislosti je pre Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí poctou a zároveň i milou povinnosťou mediálne podchytiť a podporiť viacrozmernosť významu pripomienky výročí oboch slovenských velikánov – vynálezcu a kňaza Jozefa Murgaša, ako aj spisovateľa Jozefa Gregora-Tajovského.

Mgr. Anita Murgašová, lektorka PD JGT a JM v Tajove a členka organizačného tímu osláv JM a JGT OÚ Tajov a LHM ŠVKBB, aj prostredníctvom internetových médií ÚSŽZ (úradnej webovej stránky a portálu slovenskezahranicie.sk), oslovuje v rámci príprav osláv, pripomienky ako aj vyhlásenia súťaží pre žiakov škôl o oboch národovcov tak našich krajanov v zahraničí, ako aj Slovákov na Slovensku: „Dovoľujem si prezentovať materiál pre vaše internetové médiá o oboch rodákoch a akciách spojených s ich výročiami narodenia (150. výročie Jozefa Murgaša a 140. výročie Jozefa Gregora-Tajovského ako aj 110. výročie príchodu JGT do Nadlaku ako zakladateľa pobočky Ľudovej banky) v roku 2014, o ktorých chceme informovať aj slovenské zahraničie a zainteresovať ho do celoslovenských osláv. S vedomím, že Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí na propagácii našich krajanov úprimne záleží. Nielen súčasných, ale aj tých minulých. A Murgaš spolu s Tajovským patria k nestorom slovenského zahraničia, ktorí sa zapísali do dejín ľudstva,“ uzatvára A. Murgašová.

Na tomto mieste si dovoľujeme pripomenúť, že prvá časť osláv – 150. výročie narodenia Jozefa Murgaša – sa uskutoční v pondelok 17. februára 2014 v Tajove.

 

2014 – Rok Jozefa Murgaša a Jozefa Gregora-Tajovského

 

I. 17. február 2014 o 15,00 hod. na Obecnom úrade v Tajove:

 

 • Z doliny prerástol hory – spomienková slávnosť pri príležitosti 150. výročia narodenia kňaza, maliara, vedca, vynálezcu a politika Jozefa Murgaša

Organizátor: obec Tajov, Farský úrad Tajov, Klub Jozefa Murgaša a Jozefa Gregora-Tajovského,

II. 01. február – 31. máj 2014:

 • Celosvetové rádioamatérske vysielanie k 150. výročiu narodenia Jozefa Murgaša pod značkou OM150JM;

 

III. 16. máj 2014 v Štátnej vedeckej knižnici – Literárne a hudobné múzeum  v Banskej Bystrici:

 

 • Jozef Murgaš – reflexie života a diela v medzinárodnom kontexte – konferencia k 150. výročiu narodenia Jozefa Murgaša;

Organizátor: ŠVKBB – LHM, Svetové združenie Slovákov v zahraničí, Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí;

 

IV. 17. – 19. október 2014 Dni Jozefa Gregora-Tajovského:

 

 • 17. 11. 2014:

medzinárodný literárno-vedný seminár o bielych miestach v  literárnej tvorbe počas pobytu medzi dolnozemskými Slovákmi v Nadlaku – Tajní boháči nadlackého bankového úradníka a spisovateľa Tajovského v rokoch 1904-1910,

 • 18. 11. 2014:

Tajovského jednoaktovky a divadelníci o Tajovskom – komparácia jednoaktoviek JGT v prevedení ochotníckymi divadlami a profesionálov:  divadelná hra o živote JGT od Mišíkovej – Hietzingerovej: Na konci – predstavenie Divadla JGT vo Zvolene versus víťaz Tajovského dní z marca 2014;

 • 19. októbra 2014:

ďakovná omša v kostole sv. Jána Krstiteľa v Tajove;

Organizátor: MO Matice slovenskej v Banskej Bystrici, Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí a Svetové združenie Slovákov v zahraničí, Vedecká a kultúrna spoločnosť

Ivana Krasku v Nadlaku, FF UMB, LHM ŠVKBB, Klub JM a JGT;

 

 

Kontakty:

 1. Obecný úrad Tajov. 976 34 Tajov č. 71; Telefón: 00421 48 419 72 13, 0908 822 787; e-mail: obec.tajov@stonline.sk
 2. Klub Jozefa Murgaša a Jozefa Gregora-Tajovského, Tomášikova 10/G,
  821 03 Bratislava, Telefón: + 421 2 4363 1261; E-mail:
  p.sedilekova@gmail.com
 3. Mgr. Anita Murgašová, lektorka Pamätného domu Jozefa Gregora-Tajovského a Jozefa Murgaša v Tajove,; telefón: 00421 48 414 74 79, 0918 105 499; e-mail: anita.murgasova@gmail.com
 4. Mgr. Soňa Šváčová, PhD., vedúca ŠVKBB-LHM, Lazovná 9, 975 58 Banská Bystrica, telefón: +421 48 471 07 73, +421 48 471 07 72
  E-mail:
  lhmbb@svkbb.eu

 

 

PRÍLOHA:

VYHLÁSENIE SÚŤAŽE – ŽIVOT A DIELO J. MURGAŠA  A J. GREGORA-TAJOVSKÉHO