Rok 2014

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí dňa 10. júna 2014 predložil materiál s názvom "Správa  o  štátnej politike vo  vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí a o poskytnutej štátnej podpore Slovákom žijúcim v zahraničí za rok 2013 a návrh programu štátnej politiky vo vzťahu k  Slovákom žijúcim v zahraničí na rok 2015" na medzirezortné pripomienkové konanie s rezortným číslom 254/2014 -ÚSŽZ.

Dátum ukončenia MPK bol 23. júna 2014.

Vláda SR schválila správu dňa 9. júla 2014 (uznesením č. 335/2014).

Národná rada SR správu zobrala na vedomie 12. 12. 2014.

SPRÁVA ÚSŽZ ZA ROK 2013