Rok 2015

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí dňa 25. mája 2015 predložil materiál Správa  za rok 2014 o  štátnej politike vo vzťahu k  Slovákom žijúcim v zahraničí a o poskytnutej štátnej podpore Slovákom žijúcim v zahraničí  a návrh programu štátnej politiky vo vzťahu k  Slovákom žijúcim v zahraničí na rok 2016 na medzirezortné pripomienkové konanie s rezortným číslom 161/2015-OPOT.

Dátum ukončenia MPK je 5. 6. 2015. Materiál bol zverejnený na portáli právnych predpisov prevádzkovanom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorý zachytáva priebeh celého legislatívneho procesu – https://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialHome.aspx?instEID=490&matEID=8255&langEID=1


Pripomienkovať materiál je možné iba prostredníctvom portálu právnych predpisov.