Rokovania a účasť na výstave

1. Rokovanie predsedu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Milana Vetráka s riaditeľkou vydavateľstva Star Production Máriou Rehákovou.

2. Rokovanie predsedu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Milana Vetráka s rektorom Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre prof. Liborom Vozárom. Rokovanie o možnom riešení problémov študentov zo zahraničia.

3. Účasť predsedu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Milana Vetráka na výstave Pavla Čániho Padinský zázrak v trnavskej Galérii Jána Koniarika.