Rokovania o krajanoch v Prahe

Predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ) Milan Vetrák dnes v Prahe rokoval s veľvyslancom SR v Českej republike Petrom Brňom o problematike slovenskej menšiny- krajanov v ČR.

Veľvyslanec Brňo vyslovil názor, že slovenská ambasáda všemožne podporuje rozvoj krajanského života a informoval predsedu ÚSŽZ o aktuálnej situácii v krajanskej komunite. V Českej republike klesá podiel slovenskej menšiny na obyvateľstve ČR a aj preto predseda ÚSŽZ Milan Vetrák podčiarkol prvoradý záujem úradu o rozvoj vzdelávacích projektov, najmä podporu školským inštitúciám, ktoré by vyučovali v slovenskom jazyku.

Na ďalšom stretnutí predsedu ÚSŽZ Milana Vetráka s tajomníkom Rady vlády ČR pre národnostné menšiny Milanom Pospíšilom v Prahe rozobrali spolu otázky dotačných systémov zameraných na slovenskú menšinu v ČR, resp. zo strany úradu na krajanov v ČR. Dohodli sa na vzájomnej spolupráci a informáciách pri posudzovaní dotácií, aby nedochádzalo k duplicitnej podpore tých istých projektov. Obaja predstavitelia sa zhodli na tom, že žiadatelia o dotácie musia rešpektovať kritériá oboch inštitúcií pre udelenie dotácií a povinnosť mať vysporiadané záväzky z minulosti.

Predseda ÚSŽZ Milan Vetrák sa následne v Prahe stretol aj s predsedom Folklorního sdružení (FOS) ČR Zdeňkom Pšenicom, s ktorým hovoril o príprave medzinárodného festivalu slovenského folklóru v Českej republike v Rožňove pod Radhoštěm Jánošíkov dukát a sprievodných podujatiach. Milan Vetrák sa zhodol s predsedom FOS Zdeňkom Pšenicom na tom, že festival Jánošíkov dukát má potenciál stať sa najreprezentatívnejším kultúrnym krajanským podujatím v Českej republike a FOS spolu s ÚSŽZ urobia všetky kroky k tomu, aby sa tak stalo.