Rokovanie na Ministerstve školstva SR

Dňa 20. mája 2009 sa uskutočnilo na Ministerstve školstva Slovenskej republiky rokovanie štátnej tajomníčky MŠ SR p. Bibiány Obrimčákovej a predsedníčky Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí p. Vilmy Prívarovej.

Okrem zástupcov obidvoch inštitúcií sa rokovania zúčastnil aj p. Pavol Hlásznik, I. podpredseda Svetového združenia Slovákov v zahraničí a zároveň podpredseda Komisie pre školstvo a vzdelávanie pri ÚSŽZ.

Predmetom rokovania bol stav plnení úloh, ktoré kompetenčne prislúchajú MŠ SR v rámci prijatej Koncepcie štátnej politiky starostlivosti o Slovákov žijúcich v zahraničí do roku 2015 v  jednotlivých oblastiach – kultúrno-spoločenskej, výchovno-vzdelávacej, vedecko-výskumnej, mediálnej a informačnej, nevynímajúc dosiahnutie spoločných cieľov v oblasti vzájomnej komunikácie a spolupráce.

Na záver rokovania obe strany dohodli termín (19. jún 2009), do ktorého sa MŠ SR písomne vyjadrí k plneniu vyššie uvedených úloh.