Rokovanie s B. Šťastným o Slovákoch vo Švajčiarsku

Predseda ÚSŽZ Igor Furdík prijal na pôde úradu Bohumila Šťastného, predsedu Združenia Slovákov v Švajčiarsku.

B. Šťastný informoval o aktivitách slovenských komunít vo Švajčiarsku s akcentom na kultúrno-spoločenskú činnosť, ako aj podporu duchovného zveľaďovania života našich krajanov vo Švajčiarsku s prihliadnutím na činnosť kresťanských misií.

I. Furdík vyjadril hosťovi osobnú podporu v rozvíjaní nových aktivít Združenia Slovákov vo Švajčiarsku zameraných na uchovanie národného povedomia a rozvíjanie kultúrnych tradícií Slovákov v kontexte ich spoločenských prezentácií v ich domovskej krajine.