Rokovanie s RTVS o Krajanskej nedeli na Detve

10.00 h – Predseda ÚSŽZ Milan Vetrák bude rokovať s riaditeľkou STV2 Martou Gajdošíkovou o podmienkach spolupráce a zabezpečení vysielania Krajanskej nedele počas Folklórneho festivalu na Detve