Rokovanie so Slovenským rozhlasom

10.00 h – Predseda ÚSŽZ Milan Vetrák rokoval so šéfdramaturgom Slovenského rozhlasu Marcelom Hanáčkom o spolupráci na vysielaní rozhlasu dňa 5. júla 2012 pri príležitosti Pamätného dňa Slovákov žijúcich v zahraničí

Predseda ÚSŽZ Milan Vetrák rokoval s kpt. JUDr. Červenkom z Úradu hraničnej a cudzineckej polície o vydávaní osvedčení Slovákov žijúcich v zahraničí