Rokovanie so štátnym tajomníkom MZ SR

Predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ) Milan Vetrák bude v Bratislave rokovať so štátnym tajomníkom Ministerstva zdravotníctva SR Viliamom Čislákom o otázkach vzájomnej spolupráce a aktuálnych témach, ktoré majú bezprostredný dosah na Slovákoch žijúcich v zahraničí.