Rokovanie v Žiline

Dňa 22. 4. 2009 sa v Žiline uskutočnilo rokovanie  s  primátorom mesta Žilina pánom Ivanom Harmanom, na ktorom predsedníčka ÚSŽZ Vilma Prívarová a riaditeľka odboru kultúry ÚSŽZ Ľubica Bartalská informovali primátora o pripravovanom podujatí úradu – Dni Slovákov žijúcich v zahraničí 2009, ktoré sa uskutočnia   v dňoch 1. 5. októbra t. r. v Žilinskom a  Bratislavskom samosprávnom kraji. Primátor mesta Žilina privítal realizáciu tohto podujatia na pôde mesta Žilina a prijal návrh, aby mesto Žilina bolo spoluorganizátorom Dní. Hlavným spoluorganizátorom podujatia bude Žilinský samosprávny kraj. O formách spolupráce pri ich organizovaní  rokovali predsedníčka ÚSŽZ a riaditeľka odboru kultúry ÚSŽZ s predsedom Žilinského samosprávneho kraja Jurajom  Blanárom na prijatí, ktoré sa uskutočnilo v Žiline dňa 27. apríla 2009. Predsedníčka ÚSŽZ na rokovaniach poďakovala primátorovi mesta Žilina a predsedovi Žilinského samosprávneho kraja za ústretovosť  a ochotu podieľať  sa organizačne na tomto významnom podujatí, ktoré sa každoročne organizuje okrem Bratislavského samosprávneho kraja  aj v ďalšom zo samosprávnych krajov Slovenska.