Rozbieha sa spolupráca medzi ÚSŽZ a Štátnym pedagogickým ústavom

Na pôde Štátneho pedagogického ústavu sa v pondelok 10. októbra 2016 uskutočnilo pracovné stretnutie jeho riaditeľa Ľudovíta Hajduka so zástupkyňou Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Vilmou Prívarovou. Stretnutie zástupcov obidvoch inštitúcií nadviazalo na rokovanie riaditeľa ŠPÚ Ľ. Hajduka  a predsedu ÚSŽZ J. Varša, na ktorom sa dohodli na vypracovaní a podpísaní memoranda o spolupráci. Návrh textu memoranda bol zo strany ÚSŽZ odovzdaný  na pracovnom stretnutí riaditeľovi ŠPÚ.

Rokujúce strany sa dohodli na podrobnostiach spolupráce obidvoch inštitúcií týkajúcej sa vypracúvania materiálov určených pre stredné školy v SR za účelom vytvorenia buď osobitnej podkapitoly v rámci predmetu Dejín, alebo kompletných didaktických materiálov  a obsahových štandardov v rámci osobitného voliteľného predmetu o dejinách a živote Slovákov žijúcich v zahraničí. Na tento účel vznikne v ŠPÚ predmetová komisia pozostávajúca z odborníkov v oblasti školstva a vzdelávania krajanov v zahraničí, ktorých navrhne ÚSŽZ. Keďže zo strany pedagógov vyučujúcich deti slovenských rodičov vo vzdelávacích centrách západnej Európy a zámoria je záujem aj o didaktickú pomoc, budú inštitúcie hľadať riešenia aj pre takúto spoluprácu, napríklad pri spoločnom vypracúvaní učebníc a iných didaktických materiálov. Riaditeľ ŠPÚ ponúkol krajanom taktiež možnosť prispievať svojimi článkami do internetových časopisov vydávaných Štátnym pedagogickým ústavom.

Riaditeľ ŠPÚ Ľ. Hajduk prisľúbil ÚSŽZ venovať desiatky odborných kníh pre účastníkov zasadnutia Sekcie pre západnú Európu a zámorie Komisie pre školstvo a vzdelávanie ÚSŽZ, ako aj pre delegátov Stálej konferencie Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí 2016. Obidve medzinárodné podujatia organizuje Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí v Bratislave v dňoch 27. – 29. októbra 2016.