Rozhovor Igora Furdíka v slovenskom vysielaní Rádia SBS Melbourne

Igor Furdík, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, poskytol v uplynulých dňoch obšírne a zásadové interview z pohľadu činnosti a aktuálnych úloh ÚSŽZ v rámci politiky štátnej starostlivosti Slovenskej republiky o krajanov v zahraničí pre Rádio SBS v Melbourne.

Šéfredaktorovi redakcie vysielania Rádia SBS v Melbourne v slovenskom jazyku Andrejovi Bučkovi odpovedal predseda ÚSŽZ na okruhy otázok a tém súvisiacich s dotačnou politikou ÚSŽZ, aktuálnymi prípravami na Stálu konferenciu Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí 2012,  ako aj víziou plnenia zámerov ÚSŽZ v rámci jeho prechodu do pôsobnosti Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR s účinnosťou od 1. októbra 2012.

 
Interview Igora Furdíka pre Rádio SBS Melbourne (odvysielané 7. októbra 2012) počúvajte na:

 
www.sbs.com.au