Rozhovory a príbehy zo života krajanov vo vysielaní RTVS

Krajanská problematika na vysielacích okruhoch Slovenského rozhlasu RTVS (Rozhlasu a televízie Slovenska) sa od 1. januára 2014 objavuje v ešte intenzívnejšej a pravidelnejšej frekvencii, pričom sa rozšíril aj vysielací čas venovaný témam zo života a aktivít Slovákov žijúcich v zahraničí. K tomuto pozitívnemu prístupu verejnoprávneho média vo vzťahu k problematike Slovákov žijúcich v zahraničí prispelo aj pracovné stretnutie Igora Furdíka, predsedu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, s Vincentom Štofaníkom, riaditeľom programovej služby Rádia Slovensko RTVS, ktoré sa uskutočnilo ešte v novembri 2013.

Radio Slovakia International (RSI), v štruktúre ktorého je aj Krajanská redakcia a pravidelné vysielanie z Bratislavy pre krajanov na celom svete, vysiela svoje informačné, spravodajské, ale aj publicistické relácie, rozhovory, črty a reportáže z prostredia Slovákov v zahraničí a o krajanských komunitách v relácii Slováci vo svete najvytrvalejšie a s pevnou programovou štruktúrou od roku 1993 aj najstabilnejšie.

Od 1. januára 2014 sa o živote našich krajanov v zahraničí môžu dozvedieť v ešte väčšom rozsahu ako doteraz aj poslucháči na Slovensku na programovom okruhu Rádia Regina. Z 10-minútového informačného bloku, ktorý sa vysielal od 7. septembra 2013, sa teraz stal na okruhu Rádia Regina (pričom v rôznych dňoch a s rôznym vysielacím časom v štúdiách Bratislava, Banská Bystrica, Košice, ako uvádzame nižšie) oveľa veľkorysejší, bezmála polhodiny sa odvíjajúci prúd slova a hudby o živote krajanov v relácii Slováci vo svete, pričom jej slovná časť tvorí od 15 do 20 minút vysielacej plochy!

AKTUÁLNE POČÚVAJTE V SEKCII KRAJANIA V MÉDIÁCH:

Slovenskí kňazi medzi krajanmi: USA, Francúzsko, Nemecko, Ukrajina, Chorvátsko

Akí sú  slovenskí kňazi pôsobiaci  v slovenských komunitách? Poskytujú Slovákom vo svete iba duchovnú oporu,  alebo sa významnou mierou  podieľajú  aj  na organizovaní  ich spoločenského a krajanského  života?  Majú možnosť Slováci vo svete – či už starí emigranti, alebo tí novodobí, ktorí odchádzajú  za prácou či  štúdiom, navštevovať slovenské bohoslužby? Aj na tieto otázky sa pokúsi  čiastočne zodpovedať  Ingrid Slaninková  v aktuálnej  časti cyklu  „Slováci vo svete“ vysielanom  na okruhu Radio Slovakia International a na Rádiu Regina v dňoch od 29. januára do 3. februára 2014.  K mikrofónu si pozvala  piatich kňazov pôsobiacich  v slovenských  farnostiach v USA, Francúzsku, Nemecku, Chorvátsku a na Ukrajine. 

Podrobnejšie na:

http://www.uszz.sk/sk/stranka/2994/slovenski-knazi-medzi-krajanmi-usa-francuzsko-nemecko-ukrajina-chorvatsko

 

Slováci vo svete v programe Rádia Regina

Približne 30-minútový blok slova a hudby Slováci vo svete je súčasťou pravidelných relácií troch regionálnych štúdií. V živom vysielaní si ich môžete vypočuť v týchto dňoch a termínoch:

Rádio Regina KOŠICE: každý štvrtok v relácii Rádiobudík (5.00-9.00 h), v čase od 8.00 do 8.30 dominuje krajanská problematika Slováci vo svete. Frekvencia: 100,3 VKV.

Rádio Regina BRATISLAVA:

každú sobotu v relácii Panoráma Rádia Regina (9.00-12.00 h), v čase od 11.00 do 11.30 sa vysiela blok Slováci vo svete. Frekvencia: 90,3 VKV.

každú nedeľu v čase od 6.30 do 7.00 h vysiela RR Bratislava príspevky z krajanskej problematiky, ktoré nie sú reprízou sobotňajšej relácie Slováci vo svete. Frekvencia: 90,3 VKV.

Rádio Regina BANSKÁ BYSTRICA: každý pondelok v relácii Mozaika domova (14.00-16.00 h), v čase od 15.30 do 16.00 dominuje vo vysielaní krajanská problematika. Frekvencia: 101,5 VKV.

Dôležité upozornenie pre všetkých krajanov žijúcich v zahraničí: v reálnom čase môžete počúvať všetky spomínané relácie na internetovom portáli RTVS:

http://www.rtvs.sk/radio/

 

Staňte sa aj vy účastníkmi i spolutvorcami spoločného úsilia RTVS – Rádia Slovensko, Radia Slovakia International a Rádia Regina, ako aj Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, aby sme vytvorili pevnejšie, kreatívnejšie a informačne príťažlivejšie mosty medzi našimi krajanmi v zahraničí navzájom , ako aj ich ľudský dotyk vedomie spolupatričnosti so Slovenskom, ich bývalou vlasťou či domovinou ich predkov.

Kontaktujte sa s nami – či ste zo Slovenska, alebo z ktoréhokoľvek sveta kúta: inšpirujte nás, odporúčajte, kritizujte, chváľte… Buďte na pulze s tvorcami relácie pre krajanov a o krajanoch. Vaše pripomienky, postrehy, dobre mienené rady, námety i vhodné témy či postoje a príbehy ľudí, ktorých by sme určite v krajanskom prostredí nemali obísť, posielajte na:

ingrid.slaninkova@rozhlas.sk  

ludovit.pomichal@uszz.gov.sk