Rozlúčili sme sa s Antonom Hajdukom, našim skvelým kolegom a ústretovým priateľským človekom

V pondelok 21. septembra 2015 sme sa v popoludňajších hodinách v bratislavskom krematóriu rozlúčili s našim kolegom – riaditeľom Odboru dotácií a ekonomiky Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, pánom veľvyslancom Ing. Antonom Hajdukom, ktorý vo veku 64 rokov náhle skonal v Bratislave v sobotu 12. septembra 2015. Na rozlúčke sa okrem najbližších rodinných príbuzných, priateľov a bývalých spolupracovníkov Antona Hajduka z Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, zúčastnili aj pracovníci ÚSŽZ, v mene ktorých sa s Antonom Hajdukom rozlúčil Igor Furdík, predseda ÚSŽZ.

Igor Furdík, predseda ÚSŽZ, prijal nečakanú zvesť o úmrtí veľvyslanca Antona Hajduka s bôľom nad stratou skvelého kolegu a priateľa, s ktorým ho spájali dlhoročné pracovné vzťahy, aktivity na poli našej diplomacie po vzniku samostatnej Slovenskej republiky a od roku 2014, keď A. Hajduk nastúpil na post riaditeľa Odboru dotácie a ekonomiky ÚSŽZ, aj priama spolupráca a obojstranný tvorivý prístup v rámci úloh, ktoré náš úrad vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí rieši na prospech zveľaďovania slovenskosti v prostrediach, v ktorých sa naši krajania hlásia ku kultúrnemu a duchovnému odkazu ich predkov, najmä však k nášmu spoločnému jazyku, slovenským koreňom a tradíciám.

Slovami útechy Igor Furdík zároveň zmiernil v týchto trúchlivých okamihoch bôľ manželky, detí, najbližšej rodiny, príbuzných a priateľov pána Antona Hajduka nad stratou pre nich milovaného, výnimočného a nenahraditeľného človeka.

Myšlienkami uznania nad ľudskými dispozíciami, charakterovými črtami a profesionálnym prístupom k pracovnému nasadeniu, ktoré veľvyslanec Anton Hajduk (narodený 27. 12. 1950 vo Vranove nad Topľou) prejavoval počas svojho pôsobenia na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí SR vrátane jeho vkladu mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca SR vo Vietname v rokoch 2000-2004 a v Iráne, Afganistane a Pakistane v rokoch 2007-2011, predseda ÚSŽZ Igor Furdík vyjadruje osobné pohnutie nad odchodom vnímavého a ústretového človeka, ktorého milé slovo, vľúdny pohľad a bezprostredný optimizmus zostanú nadlho v spomienkach jeho najbližších kolegov, spolupracovníkov a priateľov.

 

V tichej spomienke smútime nad stratou nášho cteného kolegu.

Česť svetlej pamiatke pána veľvyslanca Antona Hajduka!

 

SMÚTOČNÉ OZNÁMENIE