Rozprávačské Lodno tento rok po prvýkrát aj s účasťou krajanov zo zahraničia

V dňoch 11. – 12. júna 2011 sa v obci Lodno v okrese Kysucké Nové Mesto uskutoční tradičná celoštátna súťažná prehliadka rozprávačov, na ktorej by po prvýkrát v jej histórii počas organizácie tohtoročného 14. ročníka mali vďaka podpore Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ) vystúpiť aj rozprávači – Slováci žijúci v zahraničí. Na piatkovom (15. apríla 2011) stretnutí v obci Lodno o tom so starostkou obce Lodno Alžbetou Suriakovou a riaditeľkou Kysuckého kultúrneho strediska Silviou Petrekovou rokoval predseda ÚSŽZ Milan Vetrák.

Zmyslom podujatia je nadviazať na doterajšie tradície, vystúpenia a aktivity autentických rozprávačov na Slovensku i v zahraničí s cieľom vytvoriť pre nich určitú jednotiacu platformu. Na podujatie sa môžu prihlásiť rozprávači, ktorí nie sú členmi umeleckých organizácií ani profesionálni pracovníci v oblasti hovoreného slova. Osobitne vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí je cieľom podpory zo strany ÚSŽZ upevňovanie vzťahov Slovákov žijúcich v zahraničí so Slovenskom ako ich materskou krajinou, čím sa v praxi napĺňa článok 7a Ústavy Slovenskej republiky.

ÚSŽZ sa každoročne podieľa na organizácii viacerých kultúrnych, spoločenských a vzdelávacích akcií po celom Slovensku, na ktorých podporuje účasť Slovákov žijúcich v zahraničí. M. Vetrák sa ako nový predseda ÚSŽZ snaží racionalizovať počet týchto akcií a profilovo ich špecifikovať tak, aby systematicky pokrývali všetky najvýznamnejšie prejavy kultúrno-umeleckej a vzdelávacej činnosti našich krajanov zo zahraničia. Okrem doterajšej podpory divadiel, tanečných a folklórnych súborov, spisovateľskej tvorby a súťaží v písaní slohových prác umelecky vyjadrujúcich myšlienky v podobe básní a prozaických žánrov, prichádza ÚSŽZ tento rok aj s podporou ďalších aktivít ako je práve rozprávačské umenie alebo umelecká tvorba svetovo uznávaných umelcov pôvodom zo Slovenska (napr. sklárska tvorba v podaní výstavy Jána Zoričáka).