ROZPRÁVKY pre slovenské deti v Prahe

Občianske združenie BONA FIDE v Prahe vytvára v programe svojich aktivít dostatok priestoru pre prácu s deťmi. Viacerými podujatiami sa vinie najmä snaha približovať čaro slovenského jazyka prostredníctvom živého slova. Či už z diel obľúbených autorov literatúry pre deti a mládež, alebo príbehmi bábkového divadla.

V snahe osloviť najmenších – škôlkarov – deti Slovákov žijúcich v Českej republike, sa Viera Kučerová z OZ BONA FIDE podujala spoločne s Martinom Matejkom v rámci cyklu SLOVENSKÝ DEŇ S NAJMENŠÍMI zorganizovať bábkové predstavenie s názvom ROZPRÁVKY.

Predstavenie sa uskutoční (podrobne aj s presným miestom a časom na plagáte vo fotogalérii) v stredu 10. februára 2016 o 9.00 h v priestoroch Materskej školy Hroncova v Prahe 11.

Projekt sa uskutočňuje s finančnou podporou Ministerstva kultúry Českej republiky.