Roztancovaný sviatok v Hložanoch – oslava folklóru Slovákov v Srbsku

Vo štvrtok a piatok sa v Hložanoch len tak "šaflilo". Aj v sobotu 26. mája 2018 pred svitaním popŕchalo a hrmelo. Predsa ale 48. ročník Folklórneho festivalu Tancuj, tancuj… nezmokol. Popoludní tu bolo nakoniec krásne slnečné počasie. Na veľkú radosť organizátorov: NRSNM, Obce Báčsky Petrovec, Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov, KOS Jednota Hložany a MS Hložany. Ochotníci v Dome kultúry a amfiteátri tancovali, spievali a vyhrávali s chuťou, s malými prestávkami od jednej popoludní – takmer do jedenástej večer. Práve v tom čase sme sa dozvedeli, že absolútnym víťazom 38. FFTT sa stal Slovenský kultúrno-osvetový spolok Detvan z Vojlovice, ktorý o rok bude účastníkom Podpolianskych folklórnych slávností v Detve. Na podujatí, ktoré na portáli týždenníka Slovákov v Srbsku HLAS ĽUDU – hl.rs približuje redaktor Juraj Bartoš, sa zúčastnil a účastníkom i početnému publiku prihovoril aj Peter Prochácka, podpredseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

Spevácke skupiny a orchestre

Festival sa už tradične začal koncertom speváckych skupín a orchestrov o jednej popoludní, v Dome kultúry. Obecenstvo a odborná porota v zložení Jarmila Stupavská, Mária Zdravkovićová a Olivera Popadićová sledovali úhrnne 26 čísel páčivého vyše dvojhodinového programu.

Podľa mienky odborníkov najkrajšie zaspievala Dievčenská spevácka skupina Perla Kreatívneho centra pre cestovný ruch, umenie a kultúru z Kovačice. Druhé miesto porota pridelila mužskej speváckej skupine SKOS Detvan z Vojlovice. Z tretieho miesta sa tešili muži SKUS V pivnickom poli z Pivnice.

Len šesť orchestrov sa uchádzalo o umiestnenie. Porota rozhodla, že najlepšie tri sú: 1. orchester Slovenského kultúrneho centra Pavla Jozefa Šafárika z Nového Sadu, 2. Dom kultúry z Padiny a 3. DK 3. októbra z Kovačice.

Program v DK otvorila členka Výkonného výboru NRSNM poverená kultúrou Jarmila Bohušová. Moderovala Monika Bažaľová. Prítomní minútou ticha vzdali poctu pred niekoľkými dňami zosnulému Jurajovi Feríkovi, ktorý pôvodne mal aj tento raz robiť predsedu odbornej poroty koncertu v DK.

Defilé a otvárací ceremoniál

Tradičný sprievod účastníkov 38. FFTT o 16. hodine tiahol z trhoviska v strede dediny, Ulicou Ľudovíta Dudka smerom k amfiteátru. Boli v ňom folkloristi z Aradáča, Báčskeho Petrovca, Boľoviec, Erdevíka, Hajdušice, Hložian, Jánošíka, Kovačice, Kulpínu, Kysáča, Lalite, Lugu, Nového Sadu, Padiny, Pivnice, Selenče, Starej Pazovy, Šídu a Vojlovice. Na nárožiach ulíc sa spolkári pred zvedavými občanmi Hložian predstavili ukážkami tanečných čísel.

Po príchode do amfiteátra o 17. hodine nasledoval otvárací ceremoniál. Až z reproduktoru doznela zvučka Folklórneho festivalu Tancuj, tancuj… a vlajka festivalu sa ocitla na vrchu žrde, hostí privítal predseda Rady Miestneho spoločenstva Hložany Pavel Žembery.

Slova sa potom ujal predseda Obce Báčsky Petrovec Srdjan Simić. Po ňom hovoril podpredseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Peter Prochácka. Prihovorila sa aj Milina Chrťanová z Pokrajinského sekretariátu pre vzdelávanie, predpisy, správu a národnostné menšiny – spoločenstvá AP Vojvodiny.  Nakoniec predsedníčka NRSNM Anna Tomanová Makanová prečítala výňatok z textu zosnulého Juraja Feríka. Prítomní si vzápätí minútou ticha uctili pamiatku na menovaného.

Festival otvoril tanečný pár z Kovačice. Hložianska speváčka Marína Zahorcová zaspievala pieseň a otvárací program uzavreli spoločným tancom páry zo všetkých zúčastnených spolkov.    

Tanečné koncerty v amfiteátri

O 17.30 h sa začal prvý koncert tanečných skupín. Radom vystúpili ochotníci z Aradáča, Hajdušice, Selenče, Pivnice, Petrovca, Padiny, Boľoviec, Lugu, Lalite, Šídu a Erdevíka. Po prestávke, ktorá netrvala ani celú hodinu, sa začal druhý, večerný koncert tanečných súborov. Tanečný kumšt spolkárov z Hložian, Kulpínu, Petrovca, Vojlovice, Nového Sadu, Kysáča, Kovačice a Starej Pazovy okrem obecenstva, ktoré vyplnilo hľadisko amfiteátra, videli aj televízni diváci v priamom prenose TV Vojvodiny.

Aj v tejto časti sme sledovali množstvo nadšených výkonov. Nie div, že sa na výsledky odbornej poroty pomerne dlho čakalo na otvorenom javiskuVojlovickí ochotníci začali spievať pieseň Po nábreží… Pripojilo sa im celé hľadisko a všetci prítomní pritom stáli.  Predtým sa na pódiu predstavili pozvaní hostia- folkloristi. Zatancovala staršia tanečná skupina SKC P. J. Šafárika a Folklórny súbor Vila (oba spolky z Nového Sadu), FS KUS Veselia z Glogoňa, zaspievala Anna Berédiová zo Selenče a nakoniec aj mladšia tanečná skupina jubilujúceho KOS Jednota Hložany (založeného roku 1948).

Slovo odbornej poroty

Výkony tanečných súborov ohodnotila odborná porota v zložení: Vlastimil Fabišík (Slovák z Českej republiky), Milorad Lonić (z Nového Sadu) a Ružena Červenská (zo Starej Pazovy).

Za dynamicky stvárnený obyčaj Pán starejší, pán starejší, prvé miesto získal SKOS Detvan Vojlovica. Druhé miesto si vyslúžil folklórny súbor Domu kultúry 3. októbra z Kovačice a na 3. sa umiestnil folklórny súbor SKC Pavla Jozefa Šafárika z Nového Sadu.

Absolútnym víťazom sa stal vojlovický SKOS Detvan. Jeho vedúcemu Michalovi Spišiakovi sošku NRSNM udelila predsedníčka Anna Tomanová Makanová.  Vlastimil Fabišík oznámil, že špeciálnu cenu porota udelila FS V pivnickom poli SKUS Pivnica. Zároveň pozval členov SKUS Jednota zo Šídu na folklórny festival na Detve roku 2019. Vyzval tiež všetkých zainteresovaných spolkárov ku kritickej analýze ich práce v priestoroch hložianskeho rekreačného strediska Oáza.

Tanečné koncerty moderovala dvojica Elena Vrková z Hložian a Samer Hamadeh z Petrovca. Autorkou scenára 48. FFTTbola Petrovčanka Katarína Melegová-Melichová a koordinátorku robila Slovenka Benková-Martinková z Petrovca.

Sprievodné podujatia

Návštevníci 48. FFTT v Hložanoch si mohli pozrieť aj sprievodné podujatia. V Dome kultúry boli sprístupnené výstavy maľovaných tanierov (Spolku žien Slovenka), starých fotografií zberateľa Ondreja Stupavského Endyho a foto zábery z činnosti hložianskych penzistov. Pravdaže, otvorené boli aj dvere oboch etno izieb SŽ Slovenka.

Na okraji parku pri futbalovom ihrisku, kadiaľ prichádzali účastníci a a návštevníci festivalu bolo zo desať jarmočných stánkov s ľudovými výrobkami, koláčmi a domácimi jedlami. Pred školou vyhrávala hudba (žiaľ, hlboko do noci príliš hlasná a nie slovenská), rozvoniavali jedlá z roštu. Občerstviť a prisadnúť k priateľským rozhovorom – lebo aj o tom je folklórny festival – sa dalo aj v Loveckom dome… Kto nestihol na 48. FFTT, nech sa chystá na jeho 49. ročník – o rok.  

Festival finančne podporili: Ministerstvo kultúry a informovania Srbskej republiky, PS pre vzdelávanie, predpisy, správu a národnostné menšiny – národnostné spoločenstvá AP Vojvodiny, Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Obec Báčsky Petrovec, Miestne spoločenstvo Hložany a početní sponzori. Ako mediálni partneri figurovali: RTV Vojvodiny, Rádio Petrovec, Televízia Petrovec a NVU Hlas ľudu.

 

JURAJ BARTOŠ, Hlas ľudu

FOTO: AUTOR