Rozvíjanie slovenskosti v Bihore témou návštevy Petra Prochácku, podpredsedu ÚSŽZ, medzi Slovákmi v Rumunsku

Informovanie o hlavných aktivitách Demokratického zväzu Slovákov a Čechov v Rumunsku (DZSČR) za ostatné obdobie a tiež plány a priority do najbližších rokov s akcentom na tohtoročné 25. výročie založenia DZSČR boli kľúčovými témami pracovnej návštevy Petra Prochácku, podpredsedu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, v dňoch 30. októbra – 1. novembra 2015 medzi Slovákmi v Rumunsku, žijúcich v oblasti Bihoru. Postupne sa oboznámil s krajanskými prostrediami a životom Slovákov v Čerpotoku, Bodonoši, Iaze, Gemelčičke, Novej Huti a Alešde.

V Čerpotoku sa P. Prochácka stretol s Miroslav Merkom, predsedom miestnej organizácie DZSČR v Bihorskej oblasti. Spoločne prerokovali ťažiskové oblasti spolkových aktivít DZSČR na úrovni miestnych pobočiek, v téme ale dominovala problematika vzdelávania najmladšej generácie a materiálne podmienky kvality vyučovacieho procesu v nadväznosti na posilňovanie slovenského jazyka a jeho úrovne v mimoškolskej činnosti detí a mládeže.

Touto témou sa niesla aj návšteva podpredsedu ÚSŽZ v Gymnáziu v Bodonoši, na ktorého rekonštrukciu čiastočne prispel aj ÚSŽZ. Po prezretí priestoru gymnázia bolo možné zhodnotiť, že od ostatnej návštevy nastal v oblasti skvalitňovania študijných a životných podmienok pre študentov posun, hoci internátna časť má stále svoje rezervy. V Iaze sa P. Prochácka stretol s majiteľom miestneho etnografického múzea pánom Bodeom a prezrel si vystavené exponáty (rumunský etnodom a bohatú zbierku artefaktov), ako aj súčasne otváraný slovenský etnodom, na ktorého čiastočnú rekonštrukciu prispel ÚSŽZ prostredníctvom svojho dotačného systému. Samotné múzeum má ambíciu zachovávať a koncentrovať vedomosť o multietnickej povahe regiónu.

Na slávnostnom otvorení slovenského etnodomu v Iaze sa zúčastnili aj obyvatelia Iazu a Gemelčičky, odkiaľ bol takmer 150-ročný dom prenesený. V rámci programu bol dom posvätený miestnymi slovenskými a rumunskými duchovnými a s kultúrnym programom vystúpili aj slovenské deti z Gemelčičky, pričom táto udalosť bola pokrývaná aj médiami oboch krajín. V rámci otvorenia predniesol Peter Prochácka pozdravný príhovor a zúčastnil sa prestrihnutia pásky, čím etnodom oficiálne otvorili návštevníkom.

V Gemelčičke sa stretol podpredseda ÚSŽZ s miestnym rímskokatolíckym farárom Martinom Roľníkom, pričom sa prihovoril viacerým predstaviteľom komunity, vrátane miestnych učiteľov, ktorých navštívil na spojenej základnej a strednej škole v tejto obci. V neďalekej obci Nová Huta nasledovalo stretnutie s miestnym farárom Gustávom Albertom, ktorý z veľkej časti svojpomocne rekonštruuje miestny kostol, pričom čiastočne sa na podpore jeho aktivít pre miestnu komunitu podieľa aj ÚSŽZ. Poslednou zastávkou Petra Prochácku počas jeho cesty medzi Slovákmi v Bihore bolo stretnutie v Alešde, kde si prezrel miestny internát, ktorý slúži primárne slovenským deťom študujúcim v oblasti. Tento je postupne rekonštruovaný najmä zásluhou aktivít  farára Petra Kubaľáka, ktorému sa podarilo zabezpečiť prostriedky na opravu sociálnych zariadení a rekonštrukciu exteriéru.

V závere podnetnej návštevy v prostredí Slovákov v Bihorskej oblasti Rumunska sa P. Prochácka stretol so zástupcami Asociácie slovenských pedagógov v Rumunsku, nedávno vzniknutou organizáciou, ktorá sa snaží adresovať problémy vyučovania slovenských detí v oblasti. Oboznámil sa s ich aktivitami a tiež prerokoval možnosti budúcej podpory prostredníctvom dotačného systému ÚSŽZ.

 

FOTO: ERIKA FAJNOROVÁ, bývalá hosťujúca učiteľka zo SR v Gemelčičke